Inherent

Apa yang Inherent:

Inherent bermakna apa yang tidak dapat dipisahkan untuk menjadi . Ia adalah yang bersambung rapat dan yang menyangkut diri sendiri.

Inherent adalah bahagian dari orang atau benda dan tidak dapat dipisahkan oleh alam semula jadi. Ia adalah apa yang intrinsik, pelik, khusus dan yang boleh menonjolkan sesuatu atau seseorang.

Istilah ini juga merujuk kepada tanggungjawab atau kewajipan khusus untuk suatu aktiviti atau fungsi tertentu.

Risiko yang menyimpang adalah hipotesis awal terjadinya penyelewengan, anomali, kesalahpahaman atau bahkan kesalahan besar yang boleh menjejaskan aktiviti. Risiko boleh sangat atau sangat tidak penting yang berbeza-beza mengikut kerumitan dan perincian tugas dan operasi, kecekapan pentadbiran dan organisasi kawalan dalaman.

Dalam pengauditan perusahaan, risiko yang wujud adalah besar dalam melaksanakan tugas mudah seperti pengiraan inventori.

Dalam bahasa Inggeris, yang sedia ada diterjemahkan sebagai wujud . Contoh: Setiap manusia dilahirkan dengan rasa takut mati. / Setiap manusia dilahirkan dengan rasa takut mati.

Contoh ayat

Rasa sejuk, lapar dan dahaga adalah sensasi semulajadi, yang wujud pada manusia.

Terdapat banyak kaedah dalam pedagogi yang wujud dalam pembelajaran sendiri.

Komunikasi massa adalah wujud dalam masyarakat pengetahuan dan sentiasa berubah.

Cemburu adalah salah satu perasaan paling kejam yang wujud dalam diri manusia. Lebih berlebihan ia mampu memusnahkan kehidupan dan menyebabkan penderitaan yang paling besar.