Untuk membatalkan

Apa yang Dibatalkan:

Untuk membatalkan adalah membatalkan, membatalkan, menghapuskan, memecat, membatalkan . Dibatalkan adalah untuk membatalkan keputusan yang anda buat sebelum ini. Ia adalah untuk kembali, untuk membuat sesuatu berhenti.

Pembatalan adalah kata kerja transit langsung, berasal dari revocare Latin, yang merupakan perbuatan atau kesan pembatalan batal atau tidak sah. Contoh: untuk membatalkan kontrak, untuk membatalkan pengisytiharan, dsb.

Pembatalan adalah kata nama feminin yang merujuk kepada tindakan atau kesan pembatalan, pembatalan, pembatalan, atau kepupusan.

Dalam bidang undang-undang, untuk membatalkan undang-undang, perintah atau peraturan, suatu ordinan, langkah sementara, penjara, kuasa awam, dan sebagainya, adalah untuk membatalkan, untuk membatalkan pembatalan itu, untuk menghentikannya, atau kesahan.

Untuk memansuhkan undang-undang adalah untuk membuatnya hilang kesahannya, sama ada kerana ia telah digantikan oleh undang-undang lain atau kerana ia telah kehilangan kesahihannya dalam perjalanan masa. Jumlah pembatalan undang-undang dipanggil (pembatalan), apabila pembatalan sebahagiannya adalah denominasi (pengurangan).