Roti yang dimakan syaitan itu

Apa roti yang dimakan syaitan itu:

Roti yang dimakan syaitan atau "makan roti yang dimakan syaitan" adalah ungkapan popular yang bermaksud untuk melalui penderitaan yang besar atau kesulitan besar. Ia digunakan untuk menggambarkan tahap putus asa yang ditanggung oleh orang tersebut. Ex: Pemotong tebu yang menderita, dalam karyanya, roti yang dimakan syaitan.

Asal ungkapan itu

Ungkapan itu diwujudkan dalam arti mewakili melalui roti yang rusak oleh entiti supranatural jahat, semua akibat buruk yang dilalui oleh individu pada suatu ketika dalam hidupnya.