Polisemy

Apakah Polisemy:

Polisemy adalah konsep dalam bidang linguistik yang berasal dari polysemos istilah Yunani, yang bermaksud " sesuatu yang mempunyai banyak makna ". Perkataan polysemik adalah perkataan yang menyatukan beberapa makna .

Perkataan "lilin" adalah satu contoh polysemy. Ini boleh bermakna berlayar bot; lilin yang diperbuat daripada lilin yang berfungsi untuk menerangi atau boleh menjadi konjugasi kata kerja velar, yang bermaksud untuk menjadi waspada.

Varian makna yang berlainan mungkin bergantung pada pertalian etimologi perkataan yang dipersoalkan, penggunaan metafora dan, akhirnya, konteks di mana ia dimasukkan, di mana, dalam praktiknya, istilah itu menjadi monosemik, dengan itu memastikan komunikasi.

Polisemy adalah harta asas unit leksikal dan unsur struktur bahasa. Sebaliknya polysemy adalah monosemia, di mana satu perkataan mengambil satu makna.

Polisemy dan homonymy

Kekeliruan antara polysemy dan homonymy adalah perkara biasa. Apabila perkataan yang sama mempunyai beberapa makna, kita berada di hadapan polysemy. Sebaliknya, apabila dua atau lebih perkataan dengan asal-usul dan makna yang berbeza mempunyai ejaan dan fonologi yang sama, kita berhadapan dengan homonim.

Perkataan "manga" adalah kes homonymy. Ini boleh bermakna buah atau sekeping baju. Ia bukan polysemy kerana makna yang berlainan untuk perkataan mangga mempunyai asal-usul yang berlainan, jadi beberapa ulama menunjukkan bahawa perkataan mangga harus mempunyai lebih dari satu entri dalam kamus.

"Surat" adalah perkataan polysemik. Surat boleh berarti unsur asas abjad, teks lagu atau kaligrafi individu tertentu. Dalam kes ini, makna yang berbeza saling berkaitan kerana mereka merujuk kepada konsep yang sama, iaitu penulisan.

Polisemy dan kekaburan

Polisemy dan kekaburan mempunyai kesan besar terhadap tafsiran. Dalam bahasa Portugis, pernyataan boleh menjadi samar-samar, iaitu, ia membentangkan lebih daripada satu tafsiran. Kesilapan ini boleh berlaku kerana penempatan tertentu perkataan (contohnya, adverb) dalam satu ayat. Mari kita lihat ayat berikut: Orang yang mempunyai diet seimbang sering gembira . Dalam kes ini mungkin ada dua tafsiran yang berbeza. Orang makan seimbang kerana mereka gembira atau gembira kerana mereka mempunyai diet yang seimbang.

Begitu juga, apabila perkataan adalah polysemik, ia dapat mendorong seseorang untuk melakukan lebih daripada tafsiran. Untuk membuat penafsiran yang betul adalah sangat penting untuk mengetahui konteks di mana hukuman itu diucapkan.