Cognoscente

Apa itu Cognoscente:

Cognoscente adalah kata sifat yang memenuhi syarat orang yang mencari atau mengambil pengetahuan mengenai sesuatu, juga digunakan untuk merujuk kepada individu yang mempunyai keupayaan untuk mengetahui dan mengasimilasikan pengetahuan.

Subjek kognoscent yang disebut adalah bertentangan dengan subjek yang jahil, yang pada gilirannya tidak hadir dari kehendak untuk mengetahui, mengetahui dan mengasimilasikan maklumat baru. Orang kognitif diberkati dengan kognisi, iaitu kemampuan untuk memperoleh dan memproses pengetahuan.

Dalam kajian psycho-pedagogical, mengetahui adalah orang yang tertakluk kepada pengawasan psiko-pedagogi, membantu untuk membina atau memperkuat otonomi untuk memperoleh pengetahuan dan bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk berfikir.

Etimologi kognitif adalah dalam kognoscere Latin, yang bermaksud "untuk belajar tentang" atau "untuk mengetahui tentang", yang terbentuk dari perkataan Latin gnoscere, yang secara harfiah bermaksud "tahu" atau "tahu."

Sinonim kognos utama adalah: kognitif dan kognitif.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna kognitif.

Cognoscent dan Cognizable

Mereka adalah dua bahagian yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pengetahuan. Cognizer adalah pemikiran, orang yang mempunyai keupayaan kognitif untuk belajar, mengetahui dan mengetahui sesuatu atau sesuatu.

Sebaliknya, yang boleh diketahui terdiri dari pengetahuan itu sendiri, iaitu perkara yang boleh diketahui oleh subjek kognosens.