Vokatif

Apakah Vokatif:

Vokatif adalah istilah doa - kata atau ungkapan, yang menekankan orang atau benda yang ditujukan. Datang selalu dipisahkan oleh koma .

Vokatif adalah istilah terpencil dalam kalimat, iaitu, ia bukan sebahagian daripada subjek atau predikat. Ia digunakan untuk memanggil dengan nama, nama samaran atau ciri, yang dengan siapa dituturkan.

Vokat ini tidak diklasifikasikan sebagai istilah aksesori hukuman, kerana ia tidak mengekalkan hubungan sintaksis dengan syarat-syarat lain dari hukuman, kerana istilah aksesori mungkin terhenti menjadi bagian dari hukuman, tanpa menjejaskan pemahamannya.

Vokatif ini mungkin di awal, tengah, atau akhir ayat . Contoh:

O Mary, mengapa kamu tidak membersihkan rumah ini?

Peter, datang ke sini!

Madu, saya di sini.

Rakan-rakan saya, musuh saya, selamatkan Negara.

Hidup, anak-anak saya, mesti hidup dengan gigih.

Dipandu, budak lelaki, oleh buruj di Southern Cross.

Dan kemudian, adakah anda, okey?

Apabila anda meninggalkan saya, bayi, memberitahu saya untuk berbahagia dan menjadi baik.

Belia ini degil, doktor !