Urutan

Apa urutan:

Urutan adalah tindakan berikut, berikut, meneruskan dengan sesuatu yang telah dimulakan sebelumnya.

Urutan ini membentangkan kesinambungan sesuatu yang telah ditunjukkan sebelumnya, tetapi juga boleh bermaksud sesuatu yang mempunyai pergerakan kesinambungan. Sebagai contoh, urutan filem terdiri daripada perwakilan satu set adegan dan rancangan yang dibuat dalam persekitaran tunggal dan merujuk kepada gagasan tindakan.

Contoh: "Urutan di mana tenggelam Titanic sangat menarik . "

Beberapa sinonim utama urutan adalah: kesinambungan; susulan; kesinambungan; berikut; berehat; kursus; substring; pendakwaan; penggantian; siri; rantai dan perintah.

Secara etimologis, urutan perkataan berasal dari urutan Latin, yang boleh diterjemahkan sebagai "kesinambungan".

Urutan nombor

Dalam matematik, urutan yang disebut nombor adalah representasi nombor yang diorganisasikan berdasarkan perintah yang telah ditetapkan, menurut kenyataan yang dicadangkan.

Menurut kajian matematik, urutan berangka mesti sentiasa diatur dalam kurungan.

Contoh:

Urutan nombor positif walaupun: (2, 4, 6, 8, 10 ...)

Urutan nombor berganda 10: (10, 20, 30, 40 ...)

Urutan berangka mungkin terhingga (apabila suatu akhir diberikan untuk paparan urutan) atau tak terhingga (apabila batasan jujukan tidak dibatasi).