5 Penyebab utama ketidaksamaan sosial

Ketidaksamaan sosial adalah ketidakseimbangan keadaan hidup di kalangan warganegara sesebuah negara . Ia pada dasarnya ditakrifkan oleh dua ciri: perbezaan ekonomi dan perbezaan akses kepada hak asas di kalangan kelas sosial.

Ketahuilah sekarang punca-punca utama yang menimbulkan ketidaksamaan sosial:

1. Pengagihan pendapatan yang kurang baik

Pengagihan pendapatan yang miskin mungkin merupakan penyebab terbesar ketidaksamaan sosial di negara. Pengagihan pendapatan miskin berlaku apabila terdapat ketidakseimbangan antara penduduk yang berpendapatan tinggi dan penduduk termiskin.

Di dalam pengagihan pendapatan yang lemah terdapat sejumlah kecil orang atau keluarga yang mempunyai tumpuan pendapatan (kekayaan) yang tinggi. Bagi sebahagian besar, penduduk hidup dengan pendapatan yang rendah, sering tidak mencukupi untuk hidup asas.

Pengagihan pendapatan yang miskin menimbulkan masalah yang dikenali sebagai kepekatan pendapatan, yang merupakan tumpuan kebanyakan pendapatan negara di tangan kelompok sosial yang kecil. Akibatnya, bahagian pendapatan yang lain dibahagikan kepada kelas-kelas sosial yang lain.

2. Kurangnya akses kepada pendidikan berkualiti

Kongsi Tweet Tweet

Tahap pendidikan rendah di negara juga merupakan salah satu penyebab ketidaksamaan sosial, kerana kualiti pendidikan yang kurang baik mengakibatkan rendahnya latihan profesional dan teknikal. Akibatnya, rakyat tidak bersedia untuk bersaing dan mengambil pekerjaan yang baik.

Kesukaran akses kepada pendidikan berkualiti menampakkan diri dalam beberapa cara:

  • oleh kekurangan tempat di sekolah,
  • oleh kualiti pengajaran yang rendah yang ditawarkan,
  • dengan sedikit pelaburan dalam dasar pendidikan awam,
  • kerana keadaan pemuliharaan yang buruk di sekolah,
  • kesukaran yang berkaitan dengan pengangkutan pelajar,
  • keselamatan di persekitaran sekolah.

Di negara-negara yang mempunyai ketidaksamaan sosial yang luas, pendidikan berkualiti harus menjadi antara keutamaan kerajaan, kerana ia membantu mengurangkan kadar ketidaksamaan melalui kemasukan sosial.

3. Pelaburan kerajaan tidak mencukupi

Kongsi Tweet Tweet

Kekurangan pelaburan kerajaan adalah satu lagi penyebab ketidaksamaan sosial. Ia adalah sebahagian daripada kewajipan kerajaan untuk membuat pelaburan yang mencukupi dan mencukupi di kawasan yang membolehkan rakyat mengakses hak-hak yang mesti dijamin kepada semua.

Terdapat beberapa hak ini: akses kepada perkhidmatan kesihatan, pendidikan asas, latihan untuk kerja, perumahan dan keselamatan awam. Mereka juga mengalami kekurangan kawasan pelaburan seperti budaya, masa lapang, dasar awam dan bantuan sosial.

Pelaburan kerajaan mungkin tidak mencukupi untuk beberapa sebab. Contohnya, contohnya, Negeri tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan semua perkhidmatan yang diperlukan, baik untuk fungsi pemerintah dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Sekiranya ini berlaku dan kerajaan gagal membuat pelaburan yang mencukupi, perkhidmatan yang ditawarkan kepada penduduk tidak akan berkualiti atau tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan negara.

Begitu juga, perancangan kerajaan juga mesti berjaya dalam menentukan dasar-dasar awam mana yang harus mempunyai pendanaan keutamaan untuk memastikan bahawa seluruh penduduk mempunyai akses kepada hak-hak ini.

4. Kesukaran untuk mengakses perkhidmatan asas

Satu lagi sebab ketidaksamaan sosial adalah kesukaran untuk mengakses hak dan perkhidmatan yang harus dijamin kepada semua penduduk sebuah negara. Contohnya adalah: akses kepada hak asas untuk makanan, perumahan, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan peluang pekerjaan.

Di negara-negara yang tidak sama rata, ia adalah perkara biasa untuk perkhidmatan awam, yang ditawarkan oleh kerajaan kepada warganegara, tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan penduduk, dan sering kali tidak berkualiti. Akibatnya, mereka yang mempunyai pendapatan yang mencukupi mempunyai akses kepada perkhidmatan ini secara persendirian.

Oleh itu, mereka yang tidak mempunyai syarat kewangan untuk membayar perkhidmatan swasta lebih sukar mengakses hak-hak ini, jika mereka tidak ditawarkan oleh kerajaan atau diberikan kualiti yang kurang baik.

5. Pentadbiran sumber awam yang lemah

Kongsi Tweet Tweet

Mismanagement sumber awam adalah salah urus keputusan mengenai penggunaan wang awam. Pengurusan sumber yang lemah boleh wujud kerana kurangnya perancangan kerajaan, dalam hal di mana kerajaan tidak membuat keputusan anggaran yang baik, tidak membuat pecahan pelaburan yang diperlukan untuk setiap kawasan.

Penyalahgunaan wang awam boleh terjadi dengan membuat keputusan yang salah yang menyebabkan pembaziran dana awam dan pelaburan dalam projek, pembelian, dasar dan kerja yang tidak menjadi prioritas.

Perlu diperhatikan bahawa kewujudan kes-kes rasuah dan pengubahan wang haram juga merupakan faktor yang memperburuk keadaan. Dalam kes ini, adalah perkara biasa untuk wang yang dialihkan menjadi skim politik yang digunakan untuk menjamin hak-hak penduduk dan pembiayaan perkhidmatan.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna Ketidakseimbangan Sosial, Kemiskinan dan Kerentanan Sosial.