Bit dan Bita

Apa itu Bit dan Byte:

Bit adalah akronim bagi Binary Digit, yang bermaksud unit maklumat terkecil yang boleh disimpan atau dihantar. Ia biasanya digunakan dalam pengkomputeran dan teori maklumat. Sedikit hanya boleh menganggap 2 nilai, seperti 0 atau 1.

Komputer direka untuk menyimpan arahan dalam gandaan bit, yang dipanggil byte. Pada mulanya, bait mempunyai saiz berubah-ubah, tetapi kini mempunyai lapan bit, byte lapan bit juga dipanggil oktet. Terdapat juga beberapa istilah untuk merujuk kepada gandaan bit, seperti kilobit, megabit (Mb) dan gigabit (Gb).

Secara fizikal, nilai sedikit disimpan sebagai cas elektrik di atas atau di bawah paras standard pada kapasitor tunggal dalam peranti memori. Tetapi, bit boleh diwakili secara fizikal dengan pelbagai cara, seperti oleh elektrik, gentian optik, rangkaian tanpa wayar dll.

Byte adalah salah satu daripada jenis data penting dalam pengkomputeran, ia digunakan untuk menentukan saiz atau jumlah kapasiti memori atau penyimpanan peranti, tanpa mengira jenis data yang disimpan. Pengekodan byte standard ditetapkan kepada 8 bit. Byte 8-bit biasanya dipanggil oktet dalam konteks rangkaian komputer dan telekomunikasi.

Kepentingan bit dan bait adalah disebabkan oleh fakta bahawa semua dalam pengkomputeran diukur melalui bit dan bait.