Politik

Apa itu Politik:

Politik adalah sains pemerintahan Negara atau Bangsa dan juga seni rundingan untuk mendamaikan kepentingan.

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani politik, suatu turunan dari polis yang menunjuk yang umum dan menipu, yang merujuk kepada kebaikan bersama dari semua orang. Makna politik sangat luas dan secara amnya berkaitan dengan apa yang menyangkut ruang awam dan kebaikan rakyat.

Sistem politik adalah bentuk kerajaan yang merangkumi institusi politik untuk memerintah negara. Monarki dan Republik adalah sistem politik tradisional. Di dalam setiap sistem ini masih terdapat variasi ketara di peringkat organisasi. Sebagai contoh, Brazil adalah Republik Presiden, manakala Portugal adalah Republik Parlimen.

Dalam erti kata yang lebih luas, istilah ini boleh digunakan sebagai satu set peraturan atau peraturan institusi tertentu atau bentuk hubungan antara beberapa orang untuk mencapai matlamat bersama. Dasar kerja sesebuah syarikat, misalnya, ditakrifkan oleh visi, misi, nilai dan komitmen kepada pelanggan.

Bagaimana polisi berlaku?

Kemunculan dasar itu berlaku di Yunani Purba, apabila ia menyedari perlunya membuat peraturan operasi dan organisasi kota-kota Yunani. Rekod pertama organisasi politik seperti ini berlaku di bandar Athens dan sistem ini dikenali sebagai "demokrasi Athena".

Kemunculan politik adalah perlu untuk mengatur cara rakyat mengambil bahagian dalam kehidupan politik dan dalam keputusan mengenai bandar. Keputusan politik pertama di Greece menyangkut hak untuk mengundi, yang dijamin untuk lelaki dari usia 18 tahun, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan kota.

Ahli falsafah Yunani Aristotle memberi banyak sumbangan kepada konsepsi politik, dari kajiannya mengenai organisasi dan fungsi bandar-bandar Yunani. Menurut Aristotle, fungsi pusat politik adalah untuk melayani kepentingan rakyat, dan kepentingan semua harus menjadi prioritas dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Sains Politik

Ia adalah sains yang mengkaji fungsi dan struktur masyarakat, institusi negara dan politik. Ia juga mempunyai tujuan untuk mengkaji hubungan antara unsur-unsur yang ada di Kuasa (kerajaan) dan rakyat, bentuk organisasi Negara dan sistem pemerintahan yang berlainan yang wujud.

Oleh itu, Ilmu Politik menangani cara kerajaan bertindak berhubung dengan isu sosial dan ekonomi kepentingan awam tertentu: dasar pendidikan, keselamatan, gaji, perumahan, alam sekitar, dan lain-lain.

Sains Politik juga merupakan kawasan yang bertanggungjawab untuk mengkaji pengaruh fenomena politik dan sosial pada masyarakat tertentu, mengenai tingkah laku dan hubungan sosial dan politik.

Pada zaman awalnya, Sains Politik mendekati politik dari perspektif falsafah (melalui pemikir seperti Machiavelli, Hobbes, Montesquieu, dll.). Pada masa kini, penyelidikan dan kajian dalam bidang Sains Politik berkaitan dengan beberapa bidang pengajian lain, seperti Sejarah, Antropologi, Falsafah, Ekonomi dan Undang-Undang.

Ketahui lebih lanjut mengenai maksud Sains Politik.

Pembaharuan Politik

Adalah wajar bahawa dari semasa ke semasa adalah perlu untuk mengubah beberapa undang-undang atau dasar yang ditubuhkan oleh negara tertentu.

Di Brazil, ungkapan "reformasi politik" merujuk kepada perubahan yang dicadangkan untuk peningkatan sistem politik dan pemilihan. Cadangan-cadangan ini dibahaskan dan diundi di Kongres Nasional, dan boleh diluluskan atau ditolak.

Mereka adalah contoh perubahan yang boleh dibincangkan dan diputuskan dalam pembaharuan politik:

  • bentuk pengundian dan pemilihan untuk pejabat awam,
  • perubahan dalam sistem pengundian,
  • peraturan derma dan pembiayaan kempen pilihan raya,
  • nilai dan bentuk akses kepada dana awam untuk pembiayaan kempen calon,
  • peraturan pengiklanan pilihan raya di radio, televisyen dan internet,
  • permit dan larangan untuk pembentukan gabungan antara parti politik.

Parti Politik

Parti politik terdiri daripada kumpulan orang yang berkumpul untuk kepentingan, prinsip, matlamat dan ideologi bersama. Oleh itu, fungsi parti adalah untuk mewakili jenis pemikiran tertentu mengenai nilai-nilai politik.

Kewujudan parti-parti adalah asas sebagai cara untuk mengakses jawatan-jawatan awam dalam pemilihan, untuk mewakili ide-ide mereka semasa pendudukan mandat politik.

Kewujudan partai juga melayani kepentingan memastikan representasi dari ide-ide yang berbeda dalam sistem politik demokratis.

Lihat juga apa yang Kiri dan Kanan dalam politik.

Dasar Awam

Dasar-dasar awam terdiri daripada tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara yang bertujuan untuk melayani pelbagai sektor masyarakat madani, mengamalkan hak-hak yang harus dijamin kepada warganegara sesebuah negara.

Dasar-dasar ini sering dilaksanakan bersama dan dengan sokongan NGO (pertubuhan bukan kerajaan) atau syarikat swasta.

Bagi jenis mereka, dasar awam boleh menjadi distributif, pengagihan semula dan pengawalseliaan. Mereka boleh dilaksanakan, sebagai contoh, dengan menawarkan perkhidmatan atau pemberian manfaat sosial kepada penduduk. Dasar awam boleh wujud dalam pelbagai sektor, seperti sektor perindustrian, institusi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan sosial dan kemasukan.

Baca lebih lanjut mengenai makna NGO.

Dasar monetari

Dasar kewangan terdiri daripada satu set langkah yang diambil oleh pihak berkuasa ekonomi (seperti kerajaan dan Bank Pusat) untuk mencegah mata wang negara menjadi sumber ketidakseimbangan.

Objektifnya adalah untuk menyediakan satu keadaan rujukan dan kerangka untuk kekuatan ekonomi. Di Brazil dasar monetari diuruskan oleh Central Bank of Brazil (BACEN).

Dasar monetari mengawal sejumlah isu, seperti jumlah wang yang beredar di negara, perubahan pinjaman dan kadar faedah. Dasar monetari menggunakan salah satu alat utamanya untuk mengawal kuantiti bekalan mata wang negara.

Terdapat dua jenis dasar kewangan: pengembangan dan penguncupan. Dalam pengembangan, terdapat penurunan kadar faedah dan peningkatan bekalan mata wang negara. Sebaliknya, dasar penguncupan adalah sebaliknya, kadar faedah semakin meningkat dan bekalan wang menurun.