Jenayah

Apakah Jenayah:

Jenayah adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau mempunyai penalti tertentu jika ia dilakukan. Iaitu, ia adalah tindakan yang diamalkan oleh seseorang yang bertentangan dengan undang-undang penalti dan menerima hukuman.

Jenayah adalah sikap yang boleh dilakukan oleh seseorang atau kumpulan, yang melanggar undang-undang jenayah dan mempunyai akibat hukuman (hukuman).

Istilah ini berasal dari jenayah Latin yang bermaksud "kesalahan, tuduhan".

Bagaimana jenayah mencirikan dirinya sendiri

Jenayah dicirikan oleh sikap yang menyebabkan kerosakan kepada harta benda yang dilindungi oleh undang-undang, seperti kehidupan dan harta swasta, misalnya.

Yang baik dilindungi oleh undang-undang dipanggil baik undang-undang yang dilindungi .

Apakah peringkat jenayah?

Kejahatan melintasi lima peringkat, dari permulaan idea hingga saat ini diamalkan dan diselesaikan.

Fase ini dipanggil criminis iter, ungkapan Latin ini bermaksud "cara jenayah".

  1. Tahap penyesuaian : dalam fasa ini, idea tentang jenayah timbul, iaitu, orang itu berfikir untuk melakukan kejahatan itu, tetapi itu tidak bermakna ia akan diamalkan. Kejahatan yang direncanakan, jika tidak selesai, tidak ada hukuman, karena masih tidak ada kerusakan terhadap kebaikan hukum.
  2. Fasa persediaan : di peringkat ini mereka yang berniat untuk melakukan jenayah mula mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakannya, adalah tindakan persiapan untuk praktik kejahatan. Secara amnya, perbuatan persiapan sebelum kejahatan jenayah bukanlah alasan untuk menerapkan hukuman, melainkan perbuatannya juga dilakukan yang dilarang oleh undang-undang.
  3. Fasa Pelaksanaan : Ini adalah peringkat di mana jenayah benar-benar berlaku. Ia adalah apabila jenayah mengambil tindakan persediaan menjadi amalan. Pelaksanaan kejahatan itu dapat dilakukan dengan jujur ​​atau tidak, ini akan menentukan apakah kejahatan itu telah diselesaikan atau dicoba dan kedua-dua kasus tersebut dapat dihukum oleh hukum pidana.
  4. Kehadiran : penyempurnaan berlaku apabila jenayah dilakukan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.
  5. Tahap kelesuan : Langkah terakhir adalah berkaitan dengan tindak pidana dan keadaan yang dapat dipertimbangkan untuk penerapan hukuman, seperti perilaku yang merugikan dan mengurangi. Faktor yang memburukkan dapat meningkatkan jumlah penalti dan faktor pengurangan dapat mengurangi penalti.

Jenis jenayah utama

Setiap tindakan yang dianggap sebagai jenayah menghasilkan kerosakan terhadap kebaikan undang-undang yang berlainan dan, dengan itu, jenayah dikelaskan mengikut perancangan, pelaksanaan dan penyempurnaan perbuatan (jenayah itu sendiri).

Klasifikasi kejahatan utama adalah:

Jenayah mudah

Jenayah-jenayah itu diramalkan dalam satu jenis jenayah. Iaitu, kelakuan yang diamalkan sepadan dengan jenayah yang diperuntukkan dalam undang-undang jenayah.

Jenayah kompleks

Ia adalah kejahatan yang disebabkan oleh kesatuan dua atau lebih jenis jenayah.

Contoh: jenayah peras ugut melalui penculikan, melibatkan jenayah penculikan serta jenayah peras ugut.

Jenayah yang berkaitan

Jenayah berkaitan berlaku apabila dua atau lebih jenayah dilakukan dan ada hubungan di antara mereka. Jika sambungan antara jenayah disahkan, mereka mesti dicuba bersama.

Contoh: seorang penjenayah yang membunuh ibu seorang anak untuk dapat menculiknya.

Jenayah tidak mungkin

Ia dipanggil jenayah mustahil tindakan yang boleh dianggap sebagai jenayah, tetapi untuk alasan tertentu ternyata tidak menjadi jenayah.

Sebagai contoh: cuba melakukan pembunuhan dengan senjata tanpa peluru.

Jenayah Biasa

Ia adalah jenayah yang merosakkan kebaikan undang-undang dan boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Jenayah biasa adalah jenayah yang tidak sesuai dengan jenis khas, seperti jenayah kejam.

Contohnya: kecurian, rompakan, stellation dan pembunuhan.

Jenayah bau

Ia adalah jenayah yang dianggap paling serius, yang menyebabkan rasa jijik dan penolakan sosial yang lebih besar. Jenayah kejahatan ditakrifkan oleh undang-undang dan diatur oleh Undang-undang # 8.072 / 90 (Hukum Kejahatan Hediondos).

Contohnya termasuk rompakan (kecurian diikuti dengan kematian), rogol, eksploitasi seksual kanak-kanak atau remaja, dan pemerasan oleh penculikan.

Ketahui lebih lanjut mengenai maksud Hediondo.

Jenayah sendiri

Ia adalah kejahatan yang hanya boleh dilakukan oleh kategori tertentu orang, kerana difahami bahawa jenayah itu mempunyai syarat khusus untuk melakukan perbuatan itu.

Contohnya ialah jenayah yang hanya boleh diamalkan oleh pegawai awam dalam menjalankan fungsi mereka, seperti penggelapan.

Ketahui lebih lanjut mengenai Peculato.

Jenayah tangan

Jenayah tangan adalah jenayah biasa, dengan perbezaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang itu, yaitu, hanya dapat melakukan kejahatan yang berada dalam situasi tertentu yang memungkinkan hal ini. Mereka juga dipanggil jenayah tindakan peribadi.

Contoh: perjam kejahatan (kesaksian palsu).

Jenayah tingkah laku semata-mata

Mereka adalah jenayah yang berkaitan dengan tingkah laku yang dilakukan. Mereka adalah jenayah yang kurang serius, yang biasanya dirangka sebagai kesalahan jenayah.

Contoh: pemilikan haram senjata dan peninggalan bantuan.

Lihat juga apa pelanggaran jenayah.

Jenayah bahaya

Ia adalah jenayah yang dianggap dilakukan (diselesaikan) dengan pendedahan kepada bahaya. Iaitu, pendedahan kepada bahaya sudah cukup untuk jenayah berlaku, tidak ada keperluan untuk kecederaan atau kerosakan.

Contoh: kebakaran, bahaya penularan kelamin dan pergaduhan (perjuangan yang melibatkan sekurang-kurangnya tiga orang).

Jenayah komedi

Ia adalah jenayah yang berlaku apabila tingkah laku seseorang melanggar larangan undang-undang.

Contoh: pembunuhan.

Hubungi Kami |

Jenayah omisif berlaku apabila ejen berhenti melakukan sesuatu yang boleh atau harus dilakukan.

Contoh: apabila seseorang mempunyai kemungkinan untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku, tetapi ia tidak dielakkan.

Bahan jenayah

Jenayah ini mengambil kira kelakuan dan peristiwa yang berlaku. Untuk jenayah material yang akan diselesaikan mesti ada perubahan dalam keadaan hit yang baik.

Contoh: pembunuhan (kehilangan kebaikan hidup).

Jenayah Segera

Jenayah segera dilakukan dalam sekejap dan mempunyai keputusan segera.

Contoh: pembunuhan dan kecederaan tubuh badan.

Jenayah kekal

Ia adalah jenayah yang menyebabkan keadaan berbahaya atau berbahaya yang berterusan dengan peredaran masa, iaitu, ia adalah satu jenayah yang berlaku untuk suatu tempoh.

Contoh: penculikan dan pemerasan oleh penculikan.

Jenayah terus

Kejahatan berterusan berlaku apabila jenayah mempunyai beberapa kelakuan yang berbeza dan dengan itu mengamalkan dua atau lebih jenayah yang sama.

Sebagai contoh: amalan berterusan menggunakan penipuan kepada beberapa orang yang berbeza.

Kejahatan kebiasaan

Kejahatan kebiasaan dicirikan oleh kelakuan jenayah yang diulangi sebagai kebiasaan. Aspek ini sangat diperlukan untuk menubuhkan jenayah yang biasa

Contoh: Mengejar suatu profesion yang tidak dibenarkan oleh pengkhususan.

Jenayah progresif

Jenis jenayah ini berlaku apabila, untuk mencapai keputusan yang lebih serius (jenayah yang lebih serius), ejen jenayah melakukan tindakan yang kurang serius.

Contoh: kecederaan tubuh yang membawa kepada kematian. Untuk mengamalkan jenayah pembunuhan telah dilakukan jenayah kecederaan tubuh badan.

Jenayah cuba

Ia dipanggil jenayah percubaan apabila, selepas pelaksanaan tindakan itu, jenayah itu tidak diselesaikan atas alasan selain kehendak ejen itu. Jenayah dicuba tetapi tidak selesai.

Contoh: Amalan jenayah yang dipukul dengan niat untuk membunuh mangsa, tetapi ia kekal. Dalam kes ini, cubaan membunuh.

Jenayah yang berani

Ia adalah jenayah yang dilakukan apabila subjek itu mahu atau menganggap risiko hasilnya. Iaitu, dalam jenayah yang disengajakan wujud kehendak ejen untuk melakukan jenayah itu.

Contohnya adalah jenayah pembunuhan, apabila ia diperhitungkan oleh penjenayah.

Carian berkaitan

Jenayah bersalah apabila subjek menyebabkan hasil jenayah, tetapi tidak semestinya dimaksudkan. Dalam hal ini dia boleh meramalkan bahawa hasilnya adalah jenayah dan bahkan dia memutuskan untuk mengambil risiko.

Sebagai contoh: memandu di bawah pengaruh alkohol dan berlari ke atas seseorang. Tidak ada niat untuk memukul, tetapi ketika memandu mabuk, agen itu memilih untuk mengambil risiko.

Jenayah terdahulu

Ia adalah jenayah yang mempunyai dua kelakuan, yang pertama disengajakan dan yang kedua adalah bersalah (tidak disengajakan).

Sebagai contoh: kecederaan tubuh diikuti oleh kematian. Terdapat niat untuk melakukan kecederaan tubuh, tetapi tidak ada niat untuk menyebabkan kematian.

Lihat lebih lanjut mengenai makna Jenayah Tanggungjawab.