Juries

Apakah Juries:

Hakim bererti undang-undang, keadilan, dan itu kata Latin. Terdapat beberapa perkataan yang digunakan dalam persekitaran undang-undang yang menggunakan istilah juris, kerana maknanya di mana-mana.

Bersama-sama dengan juri, dalam bidang perundangan ada yurisprudensi, yang bermaksud seperangkat keputusan dan interpretasi undang-undang. Perundangan terdiri daripada semua keputusan undang-undang yang diterapkan oleh undang-undang yang berlaku, di negara-negara yang paling beragam, di mana masing-masing memiliki undang-undang sendiri.

Terdapat juga ungkapan Juris Tantum, di mana maksud tantum sahaja, dan juris juris, iaitu "hanya Hak". Juris tantum adalah apabila keadaan hipotetis berlaku, sesuatu yang mesti, tetapi belum lagi dihadapi atau dibuktikan dengan fakta konkrit, dan masih dalam tahap konseptual semata-mata.