The

Apa itu Hierary:

Perbendaharaan adalah perbendaharaan awam, iaitu set sumber kewangan yang memasuki tabung Negara . Perbendaharaan mengumpul semua aset yang dimiliki oleh Perbendaharaan Negara.

Perbendaharaan adalah kumpulan badan pentadbiran, yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sumber, yang kebanyakan negara adalah perkhidmatan yang dikaitkan dengan Kementerian Kewangan.

Dalam "purse" purba adalah nama yang diberikan kepada bangunan di mana perbendaharaan awam disimpan.

Sumber-sumber yang tiba di Perbendaharaan mempunyai asal mereka terutamanya dalam wang yang berasal dari cukai yang dibayar oleh rakyat.

Pengurusan Harta Tanah

Pada tahun 1808, dengan kedatangan keluarga diraja ke Brazil, kerajaan Portugal menetap di tanah jajahannya. Prince Regent D. João, melalui Alvará mencipta Perbendaharaan Awam dan Majlis Perbendaharaan, dengan tujuan memusatkan semua sumber yang berasal dari pengumpulan cukai.

Perbendaharaan Diraja beroperasi di dalam acuan Royal Treasury of Lisbon, yang mewakili nukleus struktur tanah yang pertama, yang menimbulkan Kementerian Kewangan semasa, denominasi secara rasmi diterima pada tahun 1891, semasa Kerajaan Republikan Marechal Deodoro da Fonseca, untuk menetapkan aset, barangan dan produk kredit dan pendapatan Negara.