HTTPS

Apakah HTTPS:

HTTPS adalah singkatan dalam Bahasa Inggeris dari Hyper Text Transfer Protocol Secure, dalam bahasa Portugis yang bermaksud "Protokol Pemindahan Hypertext Selamat" .

Pada masa ini, ini adalah versi protokol pemindahan data yang paling selamat antara rangkaian komputer di Internet, kerana ia menyulitkan data yang disediakan, memerlukan pengesahan pelayan, antara alat lain yang menjamin keselamatan data yang dikirim dan diterima oleh pengguna.

HTTPS adalah gabungan protokol HTTP dan Lapisan Soket Selamat (SSL).

Ketahui lebih lanjut mengenai maksud HTTP.

Protokol ini muncul sebelum alamat laman web yang pengguna ingin akses (URL), memastikan bahawa ia adalah sambungan data yang selamat antara komputer pengguna dan pelayan yang menjadi tuan rumah laman yang diakses.

Tapak yang diakses dari protokol pemindahan hiperteks selamat muncul dengan kod "//" sebelum URL.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna URL.

Perbezaan utama antara protokol HTTP dan HTTPS adalah tepat di dalam komunikasi yang disulitkan, yang membantu mencegah percubaan yang mungkin untuk mencuri maklumat semasa menghantar data antara komputer pengguna dan pelayan tapak.

Walau bagaimanapun, sambungan HTTPS tidak sepenuhnya selamat, yang memerlukan kehadiran perisian Internet Security yang dipasang pada komputer anda, dan sentiasa menyedari sambungan yang mencurigakan.

Lihat juga maksud WWW.