Kepimpinan

Apakah Kepimpinan:

Kepimpinan adalah seni memerintahkan orang, menarik pengikut dan berpengaruh secara positif terhadap minda dan tingkah laku.

Kepimpinan boleh datang secara semula jadi apabila seseorang menonjol dalam peranan pemimpin tanpa perlu memegang jawatan kepimpinan. Ia adalah kepimpinan yang tidak rasmi. Apabila seorang pemimpin dipilih oleh sebuah organisasi dan mengambil kedudukan kuasa, dia menjalankan kepimpinan formal.

Seorang pemimpin adalah orang yang mengarahkan atau menggabungkan satu kumpulan, dan boleh dimasukkan dalam konteks industri, tentera, dsb. Terdapat beberapa jenis pemimpin, yang berubah bergantung kepada ciri-ciri kumpulan (unit pertempuran, pasukan kerja, kumpulan remaja).

Pemimpin mempunyai fungsi menyatukan elemen-elemen kumpulan supaya bersama-sama mereka dapat mencapai matlamat kumpulan. Kepimpinan berkaitan dengan motivasi kerana seorang pemimpin yang berkesan tahu bagaimana untuk memotivasi unsur-unsur kumpulan atau pasukan mereka.

Pendekatan baru untuk subjek berpendapat bahawa kepimpinan adalah tingkah laku yang boleh dilaksanakan dan diperbaiki. Kemahiran pemimpin melibatkan karisma, kesabaran, rasa hormat, disiplin dan, di atas semua, keupayaan untuk mempengaruhi orang bawahan.

Perkataan kepimpinan berasal dari pemimpin istilah Inggeris, yang bermaksud pemimpin. Dalam bahasa Inggeris, kepimpinan diterjemahkan kepada kepimpinan . Contoh: Dia adalah bos yang baik kerana dia mempunyai kemahiran kepimpinan yang baik. / Dia seorang bos yang baik kerana dia mempunyai kemahiran kepemimpinan yang baik.

Jenis Kepimpinan

Tiga gaya kepimpinan klasik yang menentukan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya adalah: Autokratik, Demokratik dan Liberal (atau Laissez-faire ).

Kepimpinan Autokrat : Ia adalah satu jenis kepimpinan autoritarian, di mana pemimpin memaksakan idea dan keputusannya terhadap kumpulan. Pemimpin tidak mendengar pendapat kumpulan.

Kepimpinan Demokrat : Pemimpin menggalakkan penyertaan kumpulan dan membimbing tugas-tugas tersebut. Ia adalah sejenis kepimpinan partisipatif, di mana keputusan dibuat selepas perdebatan dan bersama-sama.

Kepimpinan Liberal : Terdapat kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya dalam kumpulan. Keputusan telah diwakilkan dan penyertaan pemimpin adalah terhad.

Kepimpinan dalam Organisasi

Dalam sesebuah organisasi, kepemimpinan adalah isu yang sangat penting kerana ia berkaitan dengan kejayaan atau kegagalan, sama ada atau tidak untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Terutama dalam konteks perniagaan atau organisasi, penting untuk dapat membezakan antara pemimpin dan bos.

Seorang bos mempunyai kuasa untuk memerintah dan menuntut ketaatan daripada unsur-unsur kumpulan kerana dia sering menganggap dirinya lebih unggul daripada mereka. Seorang pemimpin yang baik menunjuk arah ke arah kejayaan, menjalankan disiplin, kesabaran, komitmen, rasa hormat, dan kerendahan hati.