Inferensi

Apakah Inference:

Kesimpulan adalah potongan yang dibuat berdasarkan maklumat atau alasan yang menggunakan data yang tersedia untuk membuat kesimpulan.

Menyimpulkan adalah untuk menyimpulkan hasil, secara logik, berdasarkan tafsiran maklumat lain. Menyimpulkan juga boleh membawa kepada kesimpulan dari persepsi lain atau analisis satu atau lebih argumen.

Ia adalah kata nama feminin dan berasal dari inferentia Latin.

Contoh: Jika saya mempunyai wang, saya akan pergi. Jika saya pergi, saya akan gembira. Jadi jika saya mempunyai wang, saya akan gembira.

Silogisme adalah model pemikiran berdasarkan idea pemotongan dari dua premis, iaitu, ia adalah sejenis kesimpulan.

Lihat juga maksud Syllogism.

Kesimpulan sebab terjadi dengan mewujudkan hubungan kausal (sebab dan akibat) antara fakta, dari pemerhatian peristiwa.

Contoh: Hujan turun. Selepas hujan matahari terbit. Kemudian matahari akan segera muncul.

Peraturan Inference

Kaedah kesimpulan adalah kaedah yang digunakan untuk membuat potongan dan membuat kesimpulan, dari satu atau lebih premis yang diketahui. Hujah asas (asumsi) digunakan untuk mencapai nilai (kesimpulan).

Contohnya

  • Setiap anjing comel. Marley adalah seekor anjing. Jadi, Marley kacak.
  • Jika X> 5 = P dan X 5 = X <1.

Dalam kes ini X> 5 = P dan X 5 = X <1 adalah kesimpulan.

Kesimpulan Teks

Kesimpulan teks berkaitan dengan pemahaman bacaan. Ini bermakna menafsirkan unsur-unsur yang tersurat dan tersirat dalam teks, menganalisis semua perkara yang ditulis dan memahami idea pusat teks. Kesimpulan teks mungkin memerlukan pengetahuan terlebih dahulu mengenai topik bacaan.

Inferensi Statistik

Kesimpulan statistik membuat kesimpulan dari data sampel yang dikumpulkan. Data ini digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan mengenai situasi atau hipotesis tertentu. Contohnya, contohnya, dengan pengumpulan data dalam bancian demografi.

Sinonim kesimpulan

  • Kesimpulannya
  • Implikasi
  • The
  • Induksi
  • Akibatnya