Ejaan

Apakah Ejaan:

Penulisan adalah teknik menggunakan bahasa sebagai komunikasi bertulis, dengan cara huruf, tanda baca atau ideogram, yang mewakili cara yang tepat bagi setiap orang untuk menulis.

Grafia adalah kata nama feminin, yang bermaksud tulisan tangan.

Ejaan perkataan adalah radikal asal Yunani (gráphein) yang bermaksud menulis. Ini adalah istilah yang digunakan dalam pembentukan kata-kata, contohnya:

Biografi - adalah riwayat bertulis mengenai kehidupan orang tertentu.

Cali ejaan - ia adalah seni menulis dengan baik dengan tangan, dengan sempurna mengesan huruf, adalah perwakilan bentuk tulisan tangan.

Orthography - adalah cara yang betul untuk menulis perkataan. Ia adalah sebahagian daripada tatabahasa yang mengajar anda untuk menulis perkataan dengan betul.

Ejaan Paleo - adalah seni menguraikan tulisan kuno.