Desiderato

Apa itu Desiderato:

Desiderato merujuk kepada apa tujuan keinginan, keinginan, kerinduan dan aspirasi sesuatu atau sesuatu .

Kata nama maskulin ini tidak sering digunakan dalam komunikasi informal setiap hari, tetapi dapat ditafsirkan sebagai kehendak untuk mencapai atau melakukan sesuatu atau mencapai matlamat tertentu.

Contoh: "Satu-satunya desiderato wanita itu akan gembira" atau "Desiderato buku itu membincangkan keganasan yang biasa" .

Antara beberapa sinonim utama desiderato adalah kata-kata: aspirasi, keinginan, akan, berpura-pura, desideratum, sasaran dan melihat.

Secara etimologis, perkataan "desiderato" berasal dari bahasa Latin desideratu / desiderare, yang bermaksud "keinginan."

Operasi Desiderato

Ia adalah nama kod bagi operasi Polis Persekutuan Brazil dengan objektif untuk menyiasat dan menangkap doktor, ahli perniagaan dan wakil komersial untuk amalan estelionato, yang dikenali sebagai ahli "mafia prostesis".

Menurut siasatan, mereka yang terlibat menipu pesakit ke dalam prosedur jantung yang tidak perlu untuk tujuan menjual prostitusi jantung dan mengalihkan sumber dari Sistem Kesihatan Bersatu (SUS).

Penggunaan istilah desiderato untuk membaptiskan operasi adalah kiasan kepada prostitusi yang ditawarkan oleh doktor yang dimiliki oleh mafia ini, kerana mereka adalah sebahagian daripada kepura-puraan dan aspirasi akhir kepentingan estelionatarios.