Alumni

Apakah Alumni itu:

Alumni adalah istilah Latin dan bermaksud "alumni . " Lazimnya, perkataan ini digunakan untuk merujuk kepada graduan atau bujangan dalam kursus pendidikan tinggi universiti tertentu.

Dalam bahasa Latin, alumni ialah bentuk alumnus yang pluralis ("bekas pelajar" atau "bekas pelajar"). Alumni versi perempuan, bagaimanapun, adalah alumnae (bekas pelajar), dan singular akan menjadi alumna (bekas pelajar). Tetapi hari ini, alumni digunakan untuk merujuk kepada alumni lelaki dan perempuan.

Pada mulanya, alumnus perkataan Latin mempunyai arti "anak lelaki yang diberi jagaan yang lain", iaitu murid. Istilah ini berasal dari kata kerja alere, yang bermaksud "merawat" atau "memberi makan." Oleh itu, dari tafsiran "romantis" kata Latin ini, alumnus adalah individu yang "diberi makan dengan pengetahuan."

Lihat juga: Sarjana Muda.

Di sesetengah negara Eropah dan di Amerika Syarikat, misalnya, ia adalah perkara biasa untuk membentuk persatuan dan entiti yang mempromosikan penyatuan alumni pelbagai kursus universiti tertentu.

Objektif entiti alumni adalah untuk mempromosikan aktiviti bantuan kepada institusi pengajian tinggi, sebagai bentuk penghargaan untuk semua pembentukan yang telah diberikan kepada mereka semasa mereka adalah pelajar universiti tersebut.

Lihat juga: Alma mater.