Terima kasih dan terima kasih

Apakah Terima Kasih dan Terima Kasih:

Terima kasih dan Terima kasih kata-kata bahasa Inggeris dan kedua-duanya bermakna "terima kasih", namun terima kasih digunakan dalam komunikasi tidak rasmi dan terima kasih dalam bahasa standard (formal).

Sebagai perbandingan dengan bahasa Portugis, sebagai contoh, perkataan terima kasih akan mempunyai makna yang sama seperti "valeu" atau "brigado", slang yang digunakan secara tidak rasmi sebagai satu bentuk terima kasih atas sesuatu. Sebaliknya, ucapan terima kasih memberikan makna yang sama seperti "terima kasih" apabila dikatakan dalam perbualan formal.

Terima kasih hanya boleh digunakan dalam perbualan yang sangat tidak formal apabila ahli mempunyai keintiman yang tinggi antara satu sama lain. Dalam persekitaran profesional, dokumen rasmi atau antara orang yang tidak mempunyai keintiman, terima kasih adalah cara yang paling sesuai untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri.

Cara yang betul untuk menulis adalah terima kasih dan bukan "terima kasih", kerana yang terakhir menyampaikan idea bahawa terima kasih adalah pemilik sesuatu, menurut tatabahasa bahasa Inggeris.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna ungkapan lain dalam bahasa Inggeris.