Tarikh terbitan

Apakah Tarikh dikeluarkan:

Tarikh terbitan adalah rekod hari, bulan dan tahun yang dokumen dikeluarkan oleh badan penerbit masing-masing, yang menunjukkan tarikh ia mula dianggap sah.

Tarikh penerbitan RG (Daftar Umum), yang juga dikenali sebagai Kad Pengenalan, sebagai contoh, menandakan tarikh dokumen ini dikeluarkan, iaitu, ia mempunyai nilai.

Dalam Kad Pengenalan Brazil, tarikh terbitan juga boleh dipanggil tarikh terbitan. Lokasinya terletak di sudut kanan atas belakang RG, serta maklumat asas lain mengenai warganegara.

Lihat juga: Maksud Tarikh Penghantaran.

Seperti Kad Pengenalan, dokumen warganegara penting lain mesti mengandungi tarikh terbitan, seperti Sijil Kerja, CNH (Lesen Pengemudi Kebangsaan), Pasport, Sijil Kelahiran dan ID Pembayar Cukai Individu (CPF), contohnya .

Ketahui lebih lanjut mengenai makna badan penerbit.

Di CPF, tarikh terbitan juga berada di belakang dokumen, tetapi tidak seperti Kad Pengenalan, ia terletak di sudut kiri bawah, seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah.