Inkubator

Apakah Inkubator:

Inkubator adalah peranti yang membentangkan keadaan yang sesuai untuk perkembangan dan pertumbuhan sesuatu benda, terutamanya organisma hidup.

Walau bagaimanapun, terdapat juga inkubator perniagaan kononnya yang terdiri daripada projek atau syarikat yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan dan membangunkan perusahaan kecil atau mikro baru, membantu dalam semua peringkat awal proses.

Inkubator juga boleh, dalam ruang lingkup ubat, ruang oksigen yang kecil, dengan suhu dan kelembapan yang terkawal, di mana bayi baru diletakkan apabila ia memerlukan penjagaan khas. Bayi pramatang adalah contoh.

Dalam kajian biologi, secara amnya, inkubator terdiri daripada radas yang menghasilkan semula keadaan yang ideal untuk perkembangan dan pertumbuhan organisma hidup tertentu.

Dari sudut pandangan yang sama ini, inkubator telur adalah alat yang digunakan untuk mereka secara kejam buatan, tanpa memerlukan haiwan untuknya.