MMC dan MDC

Apakah MMC dan MDC:

MMC (common minimum common) dan MDC (pembahagi maksimum biasa) adalah peraturan matematik yang dikaitkan, masing-masing, kepada gandaan biasa dan pembahagi umum dua atau lebih nombor.

Mereka adalah alat yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian masalah dan persamaan.

MMC adalah nilai terkecil yang boleh berganda dua atau lebih nombor. MDC adalah nombor terbesar yang boleh membahagikan nombor berganda pada masa yang sama.

Apakah nombor pembahagi dan nombor berganda?

Untuk lebih memahami konsep MMC dan MDC, anda perlu tahu apa nombor pembahagi dan nombor berganda.

Nombor dipanggil pembahagi apabila akaun bahagiannya oleh hasil lain dalam integer.

Contoh: nombor 36 boleh dibahagikan dengan: 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 36.

Sudah banyak nombor adalah nombor yang merupakan hasil pendaraban yang dibuat antara nombor yang dipilih dan apa-apa nilai lain.

Lihat contoh bilangan gandaan 3.

Pelbagai
33 (3 x 1), 6 (3 x 2), 9 (3 x 3), 12 (3 x 4), 15 (3 x 5), 18 (3 x 6), 21 (3 x 7) .

MMC

Pengiraan jumlah minimum minima (MMC) adalah untuk memudahkan penyelesaian masalah matematik yang melibatkan dua atau lebih nombor. MMC akan menjadi nombor berganda biasa terkecil yang terdapat antara dua atau lebih nombor.

Lihat dalam contoh ini gandaan umum antara 2 dan 4.

Gandaan 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ...
Gandaan 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ...
Pelbagai nombor umum antara 2 dan 40, 4, 12 ...

Bagaimana mengira MMC

Untuk menentukan bilangan umum minimum antara dua atau lebih nombor, dua langkah mesti diikuti:

  1. Ketahui bilangan gandaan nombor.
  2. Semak mana nombor terkecil yang berganda.

Untuk pemahaman yang lebih baik, lihat contoh pengiraan MMC antara 4 dan 6.

Pelbagai
44, 8, 12, 16, 20 ...
66, 12, 18, 24, 30 ...
MMC (4.6)12

Dalam contoh ini bilangan terkecil yang berganda dari 4 dan 6 ialah 12.

MDC

Pembahagi biasa (MDC) adalah nombor terbesar yang membahagikan beberapa nombor lain pada masa yang sama.

Bagaimana mengira MDC

Untuk mengira pembahagi biasa maksimum kita perlu menguraikan nombor dengan pemfaktoran.

  1. Decode semua nombor.
  2. Cari nombor biasa dalam semua penguraian.
  3. MDC akan menjadi nilai untuk mendarabkan nombor biasa.

Lihat contoh pengiraan MDC antara nombor 20 dan 50.

Penguraian
202 x 3 x 5
502 x 5 x 5
MDC (20.50)10 (2 x 5)

Hasil dari MDC antara 20 dan 50 adalah 10. Untuk mengetahui hasil MDC, hanya kalikan pembahagi biasa (2 dan 5).

Perbezaan antara MMC dan MDC

Cara mengira MMC dan MDC mempunyai beberapa persamaan. Oleh itu, adalah penting untuk berhati-hati untuk tidak mengelirukan konsep-konsep tersebut.

Cara paling mudah untuk memahami perbezaan antara mereka adalah dengan mengetahui aplikasi praktikal masing-masing.

MMC

Langkah pertama ialah mengesahkan sama ada masalah memerlukan nombor minimum atau berganda yang dapat memudahkan resolusi. Dalam kes ini, MMC mesti digunakan.

Ia boleh digunakan, sebagai contoh, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang mempunyai pecahan dengan penyebut yang berlainan, kerana kelebihan umum minimum memudahkan resolusi masalah jenis ini.

MMC juga boleh digunakan untuk membandingkan pecahan yang berbeza untuk menentukan sama ada ia bersamaan.

MDC

MDC harus digunakan apabila masalah melibatkan beberapa soalan mengenai pengiraan bahagian.

Sebagai contoh, MDC boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana anda perlu menentukan saiz terbesar atau terkecil sesuatu.

Lihat juga makna Arithmetic and Arithmetic Progression.