Moral

Apakah Moral:

Moral adalah satu set peraturan yang diperoleh melalui budaya, pendidikan, tradisi dan kehidupan seharian, dan panduan kelakuan manusia dalam masyarakat.

Secara etimologis, istilah moral berasal dari morales Latin, yang bermaksud "relatif kepada adat."

Peraturan yang ditakrifkan oleh akhlak mengawal cara orang bertindak, menjadi perkataan yang berkaitan dengan akhlak dan akhlak yang baik.

Ia dikaitkan dengan nilai-nilai dan konvensyen yang ditubuhkan secara kolektif oleh setiap budaya atau oleh setiap masyarakat dari kesadaran individu, yang membezakan kebaikan dari kejahatan, atau keganasan dari tindakan damai dan keharmonian.

Prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, kebaikan, rasa hormat, kebajikan, dan lain-lain, menentukan rasa moral setiap individu. Mereka adalah nilai sejagat yang mengawal kelakuan manusia dan hubungan yang sihat dan harmoni.

Etika dan Moral

Moralitas memandu tingkah laku manusia sebelum norma yang dimulakan oleh masyarakat atau oleh kumpulan sosial tertentu.

Ia berbeza dari segi etika dalam arti bahawa ia cenderung untuk menilai tingkah laku moral setiap individu dalam persekitarannya. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mencari kebajikan sosial.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna Etika dan Akhlak.

Gangguan

Menurut artikel 483 CLT (Penggabungan Undang-undang Buruh), buli berlaku apabila tingkah laku individu melampaui aturan yang ditetapkan secara sosial atau kontrak pekerjaan.

Berada dengan situasi yang tidak senonoh, kritikan dan penghinaan tidak konstruktif adalah ciri buli.

Moral cerita

Ungkapan ini biasanya digunakan selepas kisah yang menunjukkan pelajaran yang dapat dipelajari dari naratif ini. Ia adalah ungkapan yang biasa digunakan dalam dongeng dan cerita popular.

Moral dalam falsafah

Dalam falsafah, moral mempunyai makna yang lebih luas daripada etika, dan ia mentakrifkan "sains semangat, " yang merenungkan semua manifestasi yang tidak secara nyata fizikal dalam manusia.

Hegel dibezakan antara moral objektif, yang merujuk kepada ketaatan kepada undang-undang moral (ditubuhkan oleh piawaian, undang-undang, dan tradisi masyarakat); dan moral yang subjektif, yang membahas pemenuhan kewajipan oleh tindakan kehendaknya sendiri.

Dalam kesusasteraan, terutamanya dalam kesusasteraan kanak-kanak, akhlak adalah berdasarkan kesimpulan dari riwayat yang bermaksud untuk menyampaikan nilai-nilai moral (yang benar dan salah, baik dan buruk, baik atau buruk, dll.) Yang dapat diterapkan dalam hubungan sosial.

Moral, amoral dan tidak bermoral

Takrif amoral dan tidak bermoral adalah berkaitan dengan moral, namun ungkapan makna yang berbeza.

Tidak bermoral adalah apa-apa jenis tingkah laku atau keadaan yang bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan oleh moral. Sebagai contoh, kekurangan kesopanan, rasa tidak senonoh dan sebagainya.

Sudah menjadi tingkah laku atau situasi amoral adalah ketiadaan pengetahuan atau pengertian tentang apa yang berlaku moral. Orang yang mempunyai tingkah laku amoral tidak mengetahui prinsip moral masyarakat tertentu, jadi jangan ikut dengan mereka.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna amoral dan tidak bermoral.