Ideologi

Apakah Ideologi:

Ideologi, dalam erti kata yang luas, bermaksud apa yang akan atau ideal .

Istilah ini mempunyai makna yang berbeza, dan secara umum dianggap sebagai ideal, yang mengandungi satu set idea, pemikiran, doktrin atau pandangan dunia individu atau kumpulan tertentu, berorientasikan kepada tindakan sosial dan politik mereka.

Beberapa penulis menggunakan istilah ini di bawah konsep yang kritis, memandangkan ideologi boleh menjadi alat penguasaan yang bertindak dengan meyakinkan; pujukan, bukan kekuatan fizikal, mengasingkan kesedaran manusia.

Istilah ideologi digunakan dengan jelas oleh ahli falsafah Tracy Antoine Destutt, dan konsep ideologi telah banyak dihasilkan oleh ahli falsafah Jerman, Karl Marx, yang mengaitkan ideologi kepada sistem teoretis (politik, moral, dan sosial) yang dicipta oleh kelas sosial yang dominan.

Menurut Marx, ideologi kelas pemerintah bertujuan menjaga kekayaan terkontrol masyarakat.

Pada abad kedua puluh, beberapa ideologi menonjol:

  • Ideologi fasis yang diimplan di Itali dan Jerman, mempunyai ciri ketenteraan, pengembangan dan autoritarian;
  • ideologi komunis disebarkan di Rusia dan negara-negara lain, yang bertujuan untuk melaksanakan sistem kesetaraan sosial;
  • ideologi demokratik, muncul di Athens, Yunani Kuno, dan mempunyai kehadiran masyarakat yang ideal dalam kehidupan politik;
  • ideologi kapitalis muncul di Eropah dan dikaitkan dengan pembangunan borjuasi, yang bertujuan untuk keuntungan dan pengumpulan kekayaan;
  • ideologi konservatif adalah ide yang dikaitkan dengan penyelenggaraan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat;
  • Ideologi anarkis menganjurkan kebebasan dan penghapusan keadaan dan bentuk kawalan kuasa
  • ideologi nasionalis adalah yang meninggikan dan menghargai kebudayaan negara itu sendiri.

Ideologi jantina

Ideologi jantina adalah konsep yang menjadi terkenal, tetapi penjagaan mesti diambil menggunakan ungkapan ini. Ia merujuk kepada perdebatan mengenai isu jantina, bukan tentang ideologi, yang merupakan satu set prinsip atau idea mengenai subjek tertentu.

Jantina boleh ditakrifkan sebagai cara seseorang mengenali diri sendiri dan menganggap dirinya sebagai individu, yang boleh berlaku tanpa menghiraukan seksualiti biologinya.

Ada teori-teori yang mempertahankan kewujudan hanya dua genera (lelaki dan perempuan), tetapi ada juga kajian yang mencadangkan kewujudan kepelbagaian genre, yang dapat melampaui konsep-konsep maskulin dan feminin.

Penyelidik subjek mempertahankan bahawa pengenalan dengan jantina tertentu adalah hasil dari sejarah, sosial dan budaya pembinaan. Idea ini menjelaskan bahawa tanggapan jantina bukan pilihan yang dibuat secara sedar.

Oleh itu, pengenalan dengan jantina bukan pilihan peribadi, tetapi hasil dari sejumlah faktor: kewujudan bersama seseorang dengan nilai-nilai sosial dan budaya tertentu dan persepsi tentang identitasnya sendiri.

Ideologi dalam Falsafah

Hegel mendekati ideologi sebagai pemisahan kesedaran dari dirinya sendiri.

Marx menggunakan konsep Hegelian ini untuk membezakan dua kegunaan konsep ideologi yang berbeza: satu yang menyatakan ideologi sebagai penyebab pemisahan manusia, melalui pemisahan kesedaran; dan satu lagi yang merenungkan ideologi sebagai struktur superstruktur yang terdiri daripada pelbagai representasi yang membentuk kesedaran.

Bagi Karl Marx, ideologi topeng realiti. Para pemikir yang mahir di sekolah ini menganggap ideologi sebagai idea, pertuturan atau tindakan yang menutupi objek, hanya menunjukkan penampilannya dan menyembunyikan sifat-sifatnya yang lain.

Ideologi dalam Sosiologi

Sosiologi menggambarkan ideologi sebagai persatuan representasi dan idea-idea yang dihasilkan oleh kumpulan sosial tertentu mengenai persekitarannya dan fungsinya dalam persekitaran tersebut.

Terdapat ideologi politik, agama, ekonomi dan undang-undang. Ideologi dibezakan daripada sains kerana ia tidak berdasarkan metodologi yang tepat untuk membuktikan idea-idea ini.

Kumpulan yang mempertahankan ideologi sering cuba memujuk orang lain untuk mengikuti ideologi yang sama. Oleh itu, terdapat konfrontasi ideologi dan akibatnya dominan (hegemonik) dan ideologi yang dikuasai (subordinat).

Lihat juga makna pengasingan.