Bina

Apa yang Membina:

Bangunan bermaksud mendirikan ; bangun ; atau membina sesuatu. Ia adalah istilah Latin "aedificare". Ia adalah kata kerja transitif langsung dan bergantung pada konteksnya boleh mempunyai makna yang berbeza:

Membina bangunan adalah dalam konteks membina, mendirikan, atau mendirikan bangunan.

Untuk membina sebuah gereja, merujuk kepada penubuhan, penubuhan atau mewujudkan gereja, dalam erti institusi.

Untuk membina rumah di atas batu bermakna untuk mendorong kebaikan dengan contoh yang baik diikuti.

Terdapat beberapa petikan dalam Alkitab yang menggunakan istilah membina. Orang-orang kudus telah membina rakyat dengan kebaikan mereka.