Perbandaran

Apakah Perbandaran:

Perbandaran adalah proses peralihan dari ciri-ciri luar bandar tempat atau wilayah, kepada ciri-ciri bandar. Pada umumnya, ia dikaitkan dengan perkembangan tamadun dan teknologi .

Secara demografi, istilah ini bermaksud pengagihan semula penduduk dari kawasan pedalaman ke kawasan perkotaan, tetapi juga dapat menetapkan tindakan menyediakan kawasan dengan infrastruktur dan peralatan kota seperti air, kumbahan, gas, listrik dan perkotaan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan dsb.

Perbandaran dikaji oleh pelbagai sains, seperti sosiologi, geografi dan antropologi, dan disiplin yang ingin memahami, mengawal, merancang dan merancang proses pembandaran adalah perancangan bandar, perancangan bandar, perancangan landskap, reka bentuk bandar, geografi, antara lain.

Proses urbanisasi menimbulkan asal-usul bandar-bandar besar, yang kehilangan sempadan yang tepat di antara mereka.

Perbandaran juga boleh menjadi peningkatan proporsional penduduk bandar berhubung dengan populasi luar bandar, dan pembandaran hanya berlaku apabila pertumbuhan penduduk bandar lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk luar bandar.

Kebanyakan penduduk Brazil, misalnya, berada di kota-kota.

Urbanisasi Brazil

Perbandaran terdiri daripada proses pertumbuhan bandar di zaman perindustrian, dengan perubahan dari pusat kehidupan sosial dari desa ke bandar-bandar dan penembusan pembaharuan di kawasan luar bandar.

Di Brazil, urbanisasi berlaku dengan cara yang cepat dan tidak teratur. Perbandaran kawasan bergantung kepada sumber yang dapat dijumpai di dalam negara, misalnya, tebu dan emas.

Pada abad ke-20 urbanisasi mendapat kekuatan di Brazil berkat perindustrian, dan hanya selepas separuh abad itu Brazil dianggap sebagai negara perkotaan.

Perindustrian ini telah membawa banyak kemajuan teknikal, seperti memperkenalkan sistem hidraulik, pencahayaan, dan sanitasi asas. Rancangan juga telah diambil untuk membina taman awam dengan kawasan hijau.

Urbanisasi Dunia

Konsep urbanisasi wujud di semua negara, dan mendapat kekuatan terutamanya selepas Perang Dunia I.

Dalam konteks global, urbanisasi mempunyai objektif untuk menyediakan kawasan perumahan dengan ruang hijau, pusat kebudayaan, pusat sukan dan sebagainya.

Perancangan bandar

Perancangan bandar adalah projek pembangunan bandar dan organisasi bahagian wilayah, yang bertujuan untuk mempromosikan manfaat sosial dan kemudahan penduduk yang paling tinggi, dengan memerhatikan piawai estetik, kebersihan dan infrastruktur.

Mereka diterjemahkan ke dalam had-had yang terhad kepada hak harta yang tidak terkawal, menyejukkan pendudukan tanah dan mendisiplinkan fakulti bangunan.

Perbandaran dan perindustrian

Perindustrian abad ke-19 membawa kepada pertumbuhan bandar yang pesat, mengakibatkan aglomerasi besar perumahan miskin, bekalan miskin, kawasan tidak sihat, dan lalu lintas yang lemah.

Peningkatan lalu lintas dan pemasangan industri menyebabkan peningkatan pencemaran alam sekitar.

Perbandaran dan alam sekitar

Proses perbandaran yang tidak terkawal telah membawa masalah serius kepada alam sekitar dan spesies fauna dan flora yang mendiaminya.

Sebagai contoh, penyingkiran tumbuh-tumbuhan, kepelbagaian sungai, pembinaan empangan dan loji hidroelektrik kepada bandar-bandar bekalan tenaga dan tindakan manusia lain yang berkontroversi menyumbang kepada ketidakseimbangan ekosistem.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna alam sekitar.