Menerbitkan Badan

Apakah Badan Penerbit:

Pengeluaran badan (atau penerbit) adalah setiap badan awam yang mengeluarkan rakyat dengan dokumen seperti Kad Pengenalan (RG), Paspot, ID Pembayar Pajak Individu ( CPF ), dsb. Setiap dokumen dikeluarkan oleh badan kerajaan yang diberi kuasa untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Sebagai contoh:

Kad Pengenalan : Dokumen pengenalan setiap warganegara, RG (Daftar Umum), biasanya dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan Awam (SSP) setiap Negeri (UF). Untuk mengenal pasti badan penerbit, semak semak huruf yang muncul dalam akronim di sebelah Negeri. Kad Pengenalan yang dikeluarkan oleh SSP SSP akan menjadi "SSP-SP", dari Minas Gerais "SSP-MG", dan sebagainya.

Portfolio Kerja : Badan penerbit adalah Kementerian Buruh dan Pekerjaan (MTE) bagi setiap Negeri.

Lesen Pemandu Kebangsaan (CNH) : lesen memandu biasanya diperoleh dari Jabatan Transit (DETRAN) bagi setiap Negeri.

Pasport : Tanggungjawab mengeluarkan pasport adalah dari Jabatan Polis Persekutuan (DPF). Visa boleh didapati di Konsulat atau Kedutaan negara-negara.

Sijil Kelahiran, Perkahwinan atau Kematian : biasanya dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Sivil, yang terdapat dalam kuantiti yang banyak di bandar-bandar.