Tolak Peruntukan

Apakah Denial Providence:

Untuk menafikan peruntukan bermakna untuk menghalang sesuatu atau seseorang daripada meneruskan, dan merupakan istilah yang biasa digunakan dalam bidang undang-undang.

Dalam istilah undang-undang, apabila seseorang bercakap tentang "menolak rayuan" bermakna prosiding dimulakan telah ditolak dan dianggap batal dan tidak sah.

Apabila seseorang perlu menyelesaikan masalah undang-undang, kerana mereka menganggap diri mereka salah oleh sesuatu atau sesuatu, mereka menyewa seorang peguam untuk mewakili mereka melalui tuntutan undang-undang.

Rayuan adalah ubat yang digunakan untuk merayu keputusan hakim terlebih dahulu, apabila perayu tidak setuju sepenuhnya atau sebahagiannya dengan keputusan hakim itu.

Kemudian, kes itu pergi ke Mahkamah Rendah, Mahkamah Sivil, Jenayah atau Mahkamah Keadilan, dalam hal ini, hakim dari contoh kedua disebut Hakim, dan kasus itu diadili oleh 3 hakim, sebagai pelapor, pengulas lain dan yang mengundi bersama salah seorang daripada mereka.

Hakim yang meninjau rayuan itu boleh menerima atau menolak permintaan tersebut. Jika rayuan dibatalkan, dianggap tidak dapat diterima, tidak berasas, ini bermakna bahawa rayuan itu tidak diterima, tidak dipatuhi dan keputusan muktamad akan menjadi contoh pertama.

Lihat juga maksud tertunda dengan jalan masuk dan makna ditolak.