Sanitasi Asas

Apakah Sanitasi Asas:

Sanitasi asas adalah satu set langkah-langkah yang diambil di rantau, di kota, untuk memperbaiki kehidupan dan kesihatan penduduk yang menghalangi faktor fizikal dari kesan berbahaya dapat merugikan orang dalam kesejahteraan mental dan sosial mereka.

Bekalan air boleh minum, kumbahan kebersihan, sanitasi bandar, pengurusan sisa pepejal dan saliran air ribut adalah semua perkhidmatan infrastruktur dan kemudahan operasi yang akan meningkatkan kehidupan masyarakat. Adalah penting kebimbangan kerajaan untuk memastikan kesejahteraan dan kesihatan penduduk menyediakan langkah-langkah juga diambil untuk mendidik masyarakat untuk pemuliharaan alam sekitar.

Sanitasi asas di Brazil

Salah satu masalah yang paling serius di pinggiran Brazil yang besar adalah kurangnya sanitasi asas dan ini merupakan salah satu faktor kesihatan yang paling penting kerana menurut persekitaran di mana mereka tinggal dapat mengontrak dan menghantar banyak penyakit, termasuk, misalnya penyakit pernafasan, cacing dan banyak lagi. Oleh itu akses kepada air minuman dan beberapa keadaan kebersihan, banyak penyakit boleh dielakkan dengan itu mengurangkan kos dengan rawatan.

Pelaburan dalam sanitasi asas adalah penting dalam masyarakat, kerana setiap R $ 1 yang dilaburkan dalam sanitasi adalah sama dengan penjimatan R $ 4 di bidang kesihatan, kerana sanitasi asas mewakili langkah pencegahan.

Di samping itu, satu lagi faktor penting dalam sanitasi asas ialah keupayaannya untuk mencipta kerja. Pada tahun 2010, sektor ini mencipta 64000 pekerjaan, yang bermakna sejumlah 671 ribu pekerjaan yang diwujudkan secara langsung atau tidak langsung oleh sektor sanitasi asas.

Mengikut angka dari Sistem Maklumat Kebangsaan Mengenai Sanitasi 2010 (SNIS), yang dikeluarkan pada bulan Jun 2012, pengagihan air minuman mencapai 81.1% daripada penduduk. Mengenai pengumpulan kumbahan, ia mencapai 46.2% daripada Brazil.

Pada tahun 2004, menurut penyelidikan yang dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, terdapat hanya 13 juta orang di Brazil yang tidak mempunyai akses ke bilik mandi.

Sanitasi asas dan kesihatan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia mentakrifkan sanitasi asas sebagai "kawalan semua faktor persekitaran fizikal lelaki yang memberi atau memberi kesan buruk terhadap kesejahteraan fizikal, mental atau sosialnya." Sanitasi asas telah menjadi utamanya Objektifnya adalah untuk memastikan kesihatan manusia, dengan mengambil kira bahawa banyak penyakit boleh berkembang apabila terdapat sanitasi yang tidak menentu. Oleh itu, langkah pencegahan yang bertujuan untuk mempromosikan kesihatan manusia adalah seperti berikut:

  • Bekalan air;
  • Penyelenggaraan sistem kumbahan;
  • Mengambil, membuang dan membuang sampah;
  • Saliran air hujan;
  • Kawalan serangga dan tikus;
  • Sanitasi makanan;
  • Kawalan pencemaran alam sekitar;
  • Sanitasi perumahan, tempat kerja dan rekreasi;
  • Sanitasi diterapkan pada perancangan wilayah.