Aritmetik

Apakah Arithmetic:

Aritmetik terdiri daripada cabang Matematik yang mengkaji operasi berangka, iaitu pengiraan penambahan, penolakan, pembahagian, pendaraban, dan sebagainya.

Secara etimologis, kata aritmetik berasal dari arithmētik Greek Yunani, yang boleh diterjemahkan sebagai "sains nombor".

Perkembangan Aritmetik (AP)

Ia mewakili urutan bilangan sebenar yang dipesan dari nisbah (r), setiap istilah diperolehi dengan perbezaan dari yang sebelumnya. Oleh itu, sebab selalu terdiri daripada nombor yang sama.

Perkembangan aritmetik boleh dikelaskan kepada tiga jenis: peningkatan, penurunan dan pemalar.

Tetap: Untuk perkembangan aritmetik menjadi tetap, nisbahnya (r) mestilah sama dengan sifar (0) . Dengan cara ini, semua istilah dalam urutan akan sama.

Contoh: 3, 3, 3, 3, 3, 3, ...

Rising: Dalam kes ini, untuk perkembangan aritmetik semakin meningkat, nisbah mestilah positif, iaitu, r> 0. Untuk mengetahui nilai nisbah, seseorang mesti SUBTRACT istilah kedua jujukan oleh pendahulunya.

Contoh: 2, 4, 6, 8, 10, ... (menolak nombor 4 dari yang sebelumnya, kita memperoleh keputusan 2, angka ini menjadi nisbah perkembangan. seterusnya).

Pengurangan: kemajuan aritmetik berkurangan adalah apabila nisbah (r) adalah negatif . Kes ini ditetapkan apabila setiap jujukan urutan, dari yang kedua, adalah lebih kecil daripada pendahulunya.

Contoh: 10, 5, 0, -5, ... (nisbah dalam kes ini ialah -5).

Arithmetic Mean

Ia terdiri daripada membahagikan jumlah nombor yang diberikan oleh jumlah bilangan nombor yang dijumlahkan.

Contoh: MA = (5 + 3 + 10 + 4 + 8) / 5 | MA = 30/5 | MA = 6

Oleh itu, dalam contoh di atas, Arithmetic Mean of the numbers yang dibentangkan ialah 6 (enam).

Jenis purata ini adalah biasa dalam pelbagai aspek kehidupan seharian, digunakan di sekolah untuk menentukan gred purata pelajar, dalam tinjauan statistik, antara situasi lain.

Kemajuan Geometri (PG)

Ia terdiri daripada urutan yang dibentuk oleh nombor di mana kuadrat (q) atau nisbah (r) antara satu nombor dengan yang lain sentiasa sama.

Tidak seperti Kemajuan Aritmetik, nisbah Geometri didarabkan dengan nombor dalam urutan. Dengan cara ini, anda boleh menentukan nombor seterusnya.

Contoh: PG = (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...)

Dalam contoh di atas, diperhatikan bahawa nisbah antara istilah dalam urutan adalah nombor 2. Ini didarabkan oleh setiap elemen perkembangan menentukan bilangan seterusnya urutan.

Seperti Progression Arithmetic, PG boleh diklasifikasikan sebagai semakin meningkat, berkurang, berterusan, dan berayun.

Lihat makna quotient.