Geografi

Apakah Geografi:

Geografi adalah sains yang mengkaji ruang manusia dalam pelbagai aspek: fizikal, biologi dan manusia.

Geografi juga mengkaji hubungan antara aspek fizikal, biologi dan manusia planet Bumi.

Kajian geografi di mana lelaki hidup, di mana tumbuh-tumbuhan dan haiwan, lokasi sungai, tasik, gunung dan bandar, kerana geografi bermaksud penerangan bumi.

Geografi menggunakan perjalanan, bacaan, kajian statistik, peta, untuk mengemaskini dan memperdalam pengetahuan geografi. Geografi memerlukan bidang pengetahuan yang lain, seperti geologi, sejarah, fizik, matematik, astronomi, biologi dan terutama ekologi untuk mendapatkan maklumat asas untuk memperdalam maklumat anda.

Kajian geografi sudah bermula dari tadika dan memanjang ke universiti, kerana dengan kajian ini sudah ada perkembangan rasa arah kemampuan membaca peta, waktu. Iklim dan sumber semula jadi.

Kajian geografi mempunyai empat penyelidikan utama; perihalan bahagian dunia, penjelasan mengenai asal-usul kemalangan geografi bumi dan hubungan spasial antara kemalangan dan kawasan di mana mereka berada.

Geografi fizikal

Geografi fizikal adalah kawasan geografi yang menganalisis evolusi, pengedaran, dan interaksi komponen semula jadi dan abiotik, seperti tanah dan atmosfera.

Segmen geografi ini meliputi bidang-bidang seperti geomorfologi, ekogeografi, klimatologi dan geo-hidrologi. Ia berkait rapat dengan geografi manusia.

Geografi manusia

Geografi manusia terdiri daripada sains yang mengkaji hubungan spasial yang ditubuhkan antara manusia dan sekitarnya. Bidang ini menangani isu-isu seperti ekonomi, demografi, persekitaran dan urbanisasi.

Kawasan geografi ini dicipta dengan sumbangan ahli geografi Jerman dan ahli etnologi Friedrich Ratzel.

Geografi Kritikal

Geografi kritikal (atau geo-kritis) adalah doktrin pemikiran yang mendefefinasikan geografi, menggambarkannya sebagai sains non-neutral, tetapi mampu digunakan untuk membuat kritikan radikal masyarakat kapitalis.

Geografi Brazil, Milton Santos adalah pengarang beberapa karya penting dalam bidang ini, yang dianggap oleh ramai orang sebagai salah satu daripada ibu bapa Geografi Kritikal.