Rakan Terbaik

Apa yang Sahabat Terbaik:

Rakan terbaik adalah ungkapan bahasa Inggeris dan ini bermakna "kawan terbaik" dalam terjemahan literal ke dalam bahasa Portugis.

Ia sering digunakan untuk merujuk kepada rakan-rakan terdekat dan dipercayai orang tertentu dalam kumpulan.

Rakan-rakan terbaik sering berkongsi kegembiraan dan kesedihan, kemenangan dan kekalahan, suka dan khayalan. Mereka dianggap ahli keluarga yang sama, kerana tahap keintiman dan kepercayaan mereka ada di antara mereka.

Walaupun ia merupakan ungkapan bahasa Inggeris, kawan terbaik digunakan di Brazil, terutama di kalangan remaja dan remaja di rangkaian sosial, seperti Facebook dan Twitter, misalnya.

Biasanya, ini adalah istilah yang lebih biasa di kalangan perempuan, yang sering memanggil antara satu sama lain dengan lebih baik, menunjukkan bahawa orang itu adalah kawan terbaik mereka.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna Best.

Terdapat ungkapan lain yang berfungsi sebagai penguatan dalam idea bahawa seseorang adalah sahabat yang terbaik dari yang lain: sahabat selamanya, yang bermaksud "sahabat selamanya" .

Di kalangan orang muda, ia biasanya menggunakan akronim BF, untuk merujuk rakan terbaik, dan BFF untuk kawan terbaik selamanya .

Ketahui lebih lanjut mengenai makna BFF.