FOB dan CIF

Apakah FOB dan CIF:

Makna akronim FOB dan CIF berkaitan dengan pembayaran barang dalam pengangkutan barang maritim . Akronim ini digunakan untuk membezakan antara pembeli dan pembekal yang menanggung kos pengangkutan, iaitu, yang menanggung kos dan risiko pengangkutan.

FOB dan CIF adalah singkatan dari ekspresi Bahasa Inggeris Free On Board (FOB) dan Cost, Insurance and Freight (CIF). Mereka adalah sebahagian daripada Incoterms (Terma Perdagangan Antarabangsa) yang ditetapkan standard untuk perdagangan antarabangsa.

FOB Freight (percuma di papan tulis)

FOB singkatan bermaksud percuma di atas kapal dan dalam bahasa Portugis boleh diterjemahkan oleh " Percuma di papan ". Dalam jenis pengangkutan ini, pembeli menganggap semua risiko dan kos dengan pengangkutan barangan, sebaik sahaja ia diletakkan di dalam kapal. Pada risiko dan perbelanjaan pembekal, barang-barang itu mesti diletakkan di atas kapal di pelabuhan penghantaran yang ditetapkan oleh pengimport.

CIF (Kos, Insurans dan Pengangkutan)

CIF adalah singkatan dari Kos, Insurans dan Pengangkutan, yang bermaksud " Kos, Insurans dan Pengangkutan " dalam bahasa Portugis. Dalam jenis pengangkutan ini, pembekal bertanggungjawab terhadap semua kos dan risiko dengan penghantaran barangan, termasuk insurans penghantaran dan pengangkutan. Liabiliti ini berakhir apabila barangan tiba di pelabuhan destinasi yang ditetapkan oleh pembeli.

Siapa yang membayar tambang?

Akronim CIF bermaksud bahawa barang dan insurans itu dibayar oleh pembekal, yang bertanggungjawab untuk penghantaran ke tempat tujuan. Dalam kes FOB, pelanggan membayar tambang dan insurans barangan yang dipersoalkan.