Hermeneutics

Apa Hermeneutics:

Hermeneutics adalah perkataan Yunani dan bermaksud seni atau teknik menafsirkan dan menjelaskan teks atau wacana.

Makna asalnya adalah berkaitan dengan Alkitab, yang dalam kes ini terdiri dari pemahaman Kitab Suci untuk memahami makna perkataan Tuhan. Hermeneutics juga hadir dalam falsafah dan dalam bidang undang-undang, masing-masing mempunyai makna.

Menurut falsafah, hermeneutika membahas dua aspek: epistemologi, dengan tafsiran teks dan ontologi, yang merujuk kepada tafsiran realiti.

Secara etimologis, perkataan itu berkaitan dengan dewa Yunani Hermes, yang merupakan salah satu dewa pidato.

Hermeneutika Alkitab

Hermeneutics dalam Alkitab adalah seni yang mempelajari kitab-kitab suci, maksud setiap perkataan, frasa, dan bab.

Terdapat banyak teks dalam Alkitab yang sukar difahami, jadi hermeneutik adalah penting bagi orang yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang kata-kata dan simbol.

Hermeneutics in Philosophy

Dalam falsafah, hermeneutik adalah sains yang mengkaji seni dan teori penafsiran, dan timbul di Yunani purba. Hermeneutics mengkaji pelbagai subjek di beberapa bidang, seperti kesusasteraan, agama dan undang-undang.

Dalam falsafah, hermeneutika diasaskan oleh Hans-Georg Gadamer, yang menulis buku tentang cara menerangkan dan menganalisis teks dengan cara yang koheren, melalui kaedah khas. Bagi Gadamer, hermeneutika adalah cara untuk memahami sains dan sejarah rohani melalui tafsiran tradisi.

Hermeneutics Undang-undang

Dalam bidang undang-undang, hermeneutik adalah sains yang mencipta kaedah dan kaedah untuk menafsirkan norma-norma undang-undang, menjadikannya diketahui dengan makna yang tepat dan dijangka oleh badan-badan yang menciptakannya.

Setiap peraturan perundang-undangan harus diterapkan ke seluruh sistem hukum dan tidak bergantung pada tafsiran masing-masing, ia harus dikaitkan dengan perintah hukum suatu masyarakat.