Untuk menaikkan

Apa yang Meningkat:

Peningkatan adalah kata kerja yang bermaksud sama seperti menimbulkan, mencetuskan, atau memunculkan sesuatu atau sesuatu .

Kata kerja ini digunakan untuk menyampaikan idea sesuatu yang sedang dimulakan, iaitu, muncul, timbul atau timbul.

Contoh: "Foto memaparkan komen yang berbeza" .

Dalam konteks undang-undang, istilah menimbulkan mewakili perbuatan membentangkan hujah tentang ketidakcekapan seseorang untuk melaksanakan fungsi tertentu atau menduduki jawatan tertentu.

Secara etimologis, perkataan "untuk membangkitkan" berasal dari bahasa Latin suscitare, yang boleh diterjemahkan sebagai mengangkat, mendirikan atau membangkitkan.

Sinonim suscitar

Antara beberapa sinonim utama untuk menaikkan, menyerlahkan:

 • Untuk memprovokasi;
 • Bawa
 • Menghasilkan;
 • Untuk menyebabkan;
 • Galakkan;
 • Asal;
 • Untuk menentukan;
 • Buat;
 • Tempat;
 • Untuk meningkatkan;
 • Menyulitkan;
 • Manifest;
 • Menyemai.