Agnus Dei

Apakah Agnus Dei:

Agnus Dei bermaksud Anak Domba Allah . Agnus Dei adalah ungkapan Latin, banyak digunakan oleh orang Kristian untuk merujuk kepada Yesus Kristus setelah dikorbankan di salib. Ungkapan Domba Allah adalah sebahagian daripada perayaan keagamaan, merujuk kepada Yesus Kristus.

Agnus Dei diwakili oleh seekor domba di sebelah salib. Istilah Agnus Dei disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam Injil Rasul Yohanes, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan frasa berikut tentang Yesus: "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. " Frasa yang sama disebutkan dalam doa berdoa di massa agama Katolik.

Mengorbankan binatang, antara mereka domba, adalah sebahagian dari ritual orang Ibrani, sebagai bentuk pengampunan dosa yang dilakukan.

Agnus Dei juga merupakan objek sakral Gereja Katolik, sejenis medali yang tergantung pada rantaian. Medali ini biasanya mempunyai bentuk bujur dan dibentuk dengan lilin suci. Ini "sakramen" mempunyai fungsi menyumbang kepada pengudusan orang yang menggunakannya.

Agnus Dei juga merupakan nama lagu oleh Michael W. Smith, yang juga dilakukan oleh penyanyi Injil Aline Barros.