The

Apakah Injil:

Injil adalah doktrin dan sejarah Yesus Kristus . Ia adalah satu daripada empat buku utama Perjanjian Baru . Ini adalah setiap ayat-ayat Perjanjian Baru yang dibaca semasa liturgi Misa. Ia adalah perkataan Yunani yang bermaksud "Berita Baik". Penginjilan adalah perbuatan menyebarkan mesej Kristus dan penginjil adalah pengarang mana-mana empat kitab Injil.

Di dalam Perjanjian Baru Alkitab Suci terdapat empat kitab Injil yang menceritakan kisah kehidupan Yesus yang berkaitan dengan segala peristiwa yang wujud dalam hidupnya di bumi dan ajaran tentang doktrin Kristian. Penulisnya adalah penginjil Matthew, Mark, Luke dan John. Keempat Injil ini diiktiraf secara sah oleh agama Kristian dan diadopsi sebagai buku pertama dari Perjanjian Baru yang menerima gelaran "Kitab-kitab Canonical".

Beberapa injil lain ditulis mengenai kehidupan Yesus Kristus, contohnya, Injil menurut St. Thomas atau Injil menurut S. Jude. Walau bagaimanapun, injil-injil ini tidak diiktiraf oleh agama Kristian kerana mereka tidak dianggap sebagai ilham ilahi, itulah sebabnya mereka bukan sebahagian daripada kanon. Mereka kemudiannya dipanggil "injil apokrif".

Dalam arti kiasan, injil adalah apa yang berlaku, atau yang layak mendapat kredit penuh.