Status Quo

Apakah Status Quo:

Status Quo atau Status quo adalah ungkapan Latin yang bermaksud "keadaan sekarang" .

Status quo berkaitan dengan keadaan fakta, situasi dan perkara, tanpa mengira masa. Istilah status quo biasanya disertakan dengan kata-kata lain seperti menyimpan, membela, mengubah, dan sebagainya.

Dalam pengertian ini, apabila dikatakan bahawa "kita mesti mengekalkan status quo", maksudnya adalah untuk mengekalkan senario, keadaan atau keadaan semasa, contohnya.

Sebaliknya, apabila dikatakan bahawa "kita mesti menukar status quo, " itu bermakna keadaan semasa mesti diubah.

Contoh lain: "Memandangkan status quo" bermaksud mempertimbangkan keadaan semasa.

Status quo, seperti yang dikatakan, terdiri daripada kedudukan atau keadaan sesuatu, dan tidak semestinya bermaksud bahawa ia adalah keadaan negatif atau buruk. Ini ditafsirkan sebagai istilah netral, yang boleh mempunyai makna, sama ada positif atau negatif.

Konsep awal status quo berasal dari ekspresi diplomatik Amerika Latin "dalam statu quo res erant ante bellum", yang dapat diterjemahkan "dalam keadaan seperti sebelum perang".

Ungkapan ini digunakan untuk memulihkan keadaan kuasa dan kepimpinan yang ada sebelum perang.

Kami menggunakan status quo juga untuk memudahkan perbualan, sebagai ringkasan unsur-unsur yang berbeza.

Dalam bidang undang-undang, adalah perkara biasa untuk menggunakan ungkapan status quo ante, untuk kembali ke keadaan yang hadir sebelum keputusan mahkamah tertentu, sebagai contoh.

Lihat juga maksud Status.