Autarki

Apakah Autarki:

Autarki bermaksud kuasa mutlak . Ia adalah jenis kerajaan di mana seseorang atau sekumpulan orang memberi tumpuan kuasa ke atas sebuah negara. Autarki adalah ketika negara mempunyai autonomi total atas dirinya sendiri, ia adalah mandiri.

Autarki adalah ekspresi asal Yunani "autárkeia" yang bermaksud untuk memerintah sendiri . Autarki adalah istilah yang digunakan dalam bidang ekonomi, falsafah dan pentadbiran awam.

Autarki dalam Ekonomi

Autarki dalam ekonomi adalah organisasi yang bertujuan untuk kemerdekaan kewangannya. Yang terselamat hanya dengan aktiviti sendiri, yang tidak memerlukan sokongan luar. Contohnya, autarki ketenteraan bermaksud bahawa negara itu bersikap mandiri dalam pertahanannya, tidak memerlukan bantuan luar.

Autarki dalam falsafah

Autarki dalam falsafah adalah untuk mempunyai kuasa atas diri sendiri, di mana individu mempunyai tanggapan mengenai ciri-ciri dan kualiti mereka, tidak memerlukan nilai sejagat untuk membimbing hidup mereka. Ia adalah prinsip asas untuk mencapai kebahagiaan.

Autarki berkaitan dengan keupayaan untuk mengelakkan apa-apa yang boleh menyebabkan pergantungan fizikal atau mental. Bagi Plato, autarki adalah kualiti kesempurnaan. Bagi Aristotle berkaitan dengan yang baik, dalam arti diri yang mandiri adalah asas bagi kebahagiaan individu.

Autarki dalam Pentadbiran Awam

Autarki dalam pentadbiran awam (atau undang-undang pentadbiran) adalah entiti autonomi, bantu dan desentralisasi pentadbiran awam, tetapi diselia dan dilindungi oleh Negara, dengan warisan yang dibentuk dengan sumber-sumber sendiri, yang bertujuan untuk melakukan pelayanan yang menarik perhatian masyarakat atau negara.

Di Brazil, institut keselamatan sosial seperti INSS dan lain-lain seperti INCRA adalah contoh autarki.

Autarki Khas

Perbandaran khas adalah entiti kerajaan yang bertujuan untuk mengawal atau mengawal profesion atau persatuan awam. Mereka beroperasi mengikut peraturan tertentu dan sering mempunyai faedah yang tidak mempunyai majlis perbandaran lain.