Pelunasan

Apakah Pelunasan:

Pelunasan adalah proses yang memecah hutang melalui pembayaran berkala, adalah kepupusan hutang melalui pelepasan itu.

Dalam pelunasan, setiap ansuran adalah sebahagian daripada jumlah keseluruhan, termasuk faedah dan baki yang tinggal. Pelunasan adalah istilah yang digunakan secara meluas dalam perakaunan, pengurusan kewangan dan matematik. Susut nilai adalah jumlah pembayaran balik prinsipal atau pembayaran faedah ke atas baki penghutang.

Pelunasan juga terdapat dalam bidang perakaunan, yang merupakan proses yang menjadikan aset-aset yang diklasifikasikan dalam akaun kira-kira tidak dapat dicapai, dan juga boleh dikaitkan dengan susut nilai, yang merupakan pengurangan nilai-nilai aset tersebut, sebagaimana ia digunakan.

Di dalam pelunasan, tarikh akhir dimasukkan, yang merupakan masa yang diperlukan untuk pembayaran semua ansuran; ansuran pelunasan, iaitu jumlah yang dikembalikan secara berkala dan ansuran, yang merupakan jumlah pelunasan, dengan penambahan faedah dan cukai.

Terdapat beberapa sistem pembayaran balik, yang paling terkenal ialah sistem Perancis, yang juga dikenali sebagai jadual harga, iaitu apabila pembayaran adalah sama sepanjang tempoh, sistem pembayaran Amerika, yang ketika pembayaran dilakukan pada akhir, dan Sistem pelunasan adalah tetap dan bercampur-campur.