PIS PASEP

Apakah PIS PASEP:

PIS PASEP adalah singkatan dari Program Integrasi Sosial dan Program Pembentukan Khidmat Pelanggan Awam (PASEP), yang merupakan sumbangan sosial, disebabkan oleh syarikat. PIS PASEP adalah nombor yang didaftarkan dalam kad CNPJ, atau dalam dokumen pendaftaran pekerja.

PIS PASEP mempunyai objektif untuk membiayai pembayaran insurans pengangguran, pembayaran dan penyertaan dalam hasil organ dan entiti, baik untuk pekerja syarikat awam dan swasta. PIS PASEP juga merupakan jenis keselamatan FGTS (Dana Jaminan oleh Masa Perkhidmatan).

PIS / PASEP juga merupakan program tambahan kerajaan yang telah wujud sejak perlembagaan 1988. Pendapatan dari PIS boleh ditarik balik setiap tahun, tetapi hanya dalam kes tertentu seperti persaraan, kematian atau penyakit yang serius, bukan perkahwinan adalah alasan yang mencukupi.

PIS PASEP diwujudkan dengan fungsi mengintegrasikan kehidupan pekerja, seperti pembangunan syarikat, di samping membolehkan pengedaran pendapatan yang lebih baik di seluruh negara.