Perwakilan

Apakah Perwakilan:

Representativeness bermaksud mewakili kepentingan kumpulan kelas sosial tertentu atau rakyat .

Ia adalah kompetensi yang dikaitkan dengan individu atau entiti (politik, parti, kesatuan, dsb.) Berdasarkan keupayaan yang dibentangkan untuk memainkan peranan sedemikian.

Perwakilan politik di negara moden bermakna mayoritas penduduk telah memilih wakil untuk membuat keputusan "bagi pihak rakyat" di Dewan Republik, Kongres atau Parlemen.

Perwakilan kesatuan menunjukkan bahawa kesatuan adalah entiti wakil kelas pekerja tertentu, yang mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangkan hak kelas ini dan mempertahankan kepentingannya.

Persatuan pelajar adalah wakil organisasi pelajar institusi pengajian tinggi tertentu. Persatuan pelajar mempunyai perwakilan di pusat akademik, yang dapat mengagregasikan beberapa kursus fakulti yang sama.