Perakaunan RLP

Apakah Perakaunan RLP:

Dalam Perakaunan, RLP bermaksud Aset Jangka Panjang, akaun Lembaran Imbangan. Kunci kira-kira adalah demonstrasi di mana anda mempunyai kedudukan ekonomi, kewangan dan ekuiti syarikat dalam tempoh tertentu.

Baki terdiri daripada dua lajur yang dipanggil Aset dan Liabiliti. Lajur kiri dipanggil Asset, di mana aset dan akaun hak syarikat dikumpulkan mengikut urutan kecairan yang menurun, iaitu akaun yang menukar lebih cepat ke dalam tunai.

Dalam lajur ke kanan, adalah akaun Liabiliti, di mana kewajipan untuk membayar dan ekuiti pemegang saham, yang merupakan sumber yang dilaburkan oleh rakan kongsi. Akaun liabiliti dikumpulkan dalam penurunan liabiliti, iaitu, yang mempunyai keutamaan pembayaran.

Penghutang jangka panjang adalah yang akan direalisasikan selepas penutupan kunci kira-kira, seperti pelaburan jangka pendek, jualan dan pendahuluan, dengan kematangan lebih daripada satu tahun.