Kejatuhan kuda

Apakah Hang Kuda:

Jatuh dari kuda adalah istilah popular yang bermaksud memberi salah dalam beberapa aktiviti, ketika seseorang yakin dengan hasil yang baik.

Ekspresi jatuh kuda boleh digunakan sebagai sinonim untuk kekecewaan, kekecewaan. Ex: Maria pasti akan melepasi peraduan itu, tetapi dia jatuh dari kudanya. Malah Maria kecewa kerana tidak diluluskan.

Ungkapan jatuh dari kuda mempunyai makna yang sama ungkapan "memecahkan muka" dan "mengambil jatuh".