Menetas

Apa yang Hatching:

Hatching adalah kata nama feminin yang terdiri daripada galicismo, iaitu, berasal dari istilah Perancis ( eclósion ), yang bermaksud tindakan untuk datang ke cahaya, untuk muncul, rupa, tunas, berkembang .

Versi latin penetasan perkataan adalah secara eksklusif, yang merujuk kepada tindakan menetas atau keluar dari telur. Atas sebab ini, dalam konteks biologi, penetasan berkaitan dengan keluar dari haiwan tertentu dari telur atau kandang yang mengelilinginya.

Dalam arti kiasan, penetasan perkataan boleh bermakna kemunculan atau pembangunan. Oleh itu, dalam kes ini, wabak idea menunjukkan proses yang menimbulkan idea, dan juga dapat menunjukkan tindakan untuk membangunkan idea itu.

Berhubung dengan Sejarah, perebutan Perang Dunia Pertama dan Kedua atau Revolusi Perancis, misalnya, mendedahkan konteks sejarah, ekonomi dan sosial yang menimbulkan peristiwa-peristiwa ini.