Metonymy

Apa itu Metonymy:

Metonymy adalah penggantian satu perkataan yang lain, apabila terdapat hubungan jarak dekat yang membolehkan pertukaran ini. Contoh: Stadion memuji pemain.

Metonymy adalah ucapan yang timbul dari keperluan pembicara atau penulis untuk memberi penekanan lebih kepada komunikasi .

Penggantian satu perkataan yang lain dilakukan dengan cara-cara berikut:

  1. Penulis untuk kerja : baca Machado de Assis.
  2. Punca kesan, atau sebaliknya: hidup dari kerja.
  3. Pencipta dengan ciptaan : membeli Ford.
  4. Konkrit oleh abstrak, atau sebaliknya: untuk mempunyai kepala yang baik (kecerdasan).
  5. Bahagian untuk keseluruhan, atau sebaliknya: lima kepala lembu.
  6. Genus oleh spesies : musim mawar.
  7. Singular oleh jamak : hujan telah tiba.
  8. Yang ditentukan oleh yang tidak pasti : untuk meminta seribu soalan.
  9. Individu oleh kelas : menjadi kelas christ.

Metonymy tidak boleh dikelirukan dengan metafora, yang berdasarkan proses persatuan idea, persamaan, dan perbandingan mental. Contoh: Lelaki ini adalah binatang.