Tidak lama lagi

Apa yang akan berlaku:

Maksudnya bermaksud sesuatu yang akan berlaku, yang sedang dalam proses dilaksanakan segera.

Sahaja adalah kata sifat yang melayakkan mana-mana keadaan yang akan berlaku dalam masa yang singkat.

Apabila seseorang yang sakit hampir mati, kita mengatakan bahawa dia berada di risiko kehilangan nyawanya. Agama Katolik mengamalkan ritual yang terdiri daripada pengurapan dengan minyak suci, orang sakit yang berada dalam keadaan kematian yang akan berlaku.

Apabila kerajaan berada dalam keadaan serangan, peperangan atau ancaman gangguan, keadaan rejim pengepungan boleh diwujudkan, satu langkah yang diumumkan oleh Presiden Republik, di mana ia bertujuan untuk mengekalkan ketertiban umum.

Eminent (dengan e) adalah kata sifat yang bermaksud tinggi, tinggi. Sebagai contoh: gunung itu terkenal. Eminent juga digunakan untuk menentukan seseorang yang unggul kepada orang lain, yang sangat baik, unggul, luhur.