Nilai manusia

Apakah Nilai Manusia:

Nilai manusia boleh ditakrifkan sebagai prinsip moral dan etika yang membimbing kehidupan seseorang. Mereka adalah sebahagian daripada pembentukan kesedaran anda dan cara hidup anda dan berkaitan dengan masyarakat.

Nilai manusia berfungsi sebagai peraturan kelakuan yang dapat menentukan keputusan penting dan memastikan bahawa kewujudan bersama antara manusia adalah aman, jujur, dan adil. Ini adalah nilai-nilai yang ditanam oleh seseorang yang akan menentukan keputusan mereka dan menunjukkan kepada dunia yang prinsipnya mengawal kehidupan mereka.

Contoh nilai manusia

Terdapat banyak nilai yang penting dalam sebarang konteks atau tempat, dan boleh dianggap nilai sejagat. Mereka mesti ditanam untuk memastikan wujud bersama secara etika dan sihat di kalangan orang-orang yang menjadi sebahagian daripada masyarakat.

Ketahui beberapa nilai ini sekarang.

1. Menghormati

Menghormati adalah keupayaan untuk mengambil kira perasaan orang lain . Ini adalah salah satu nilai yang paling penting dalam menjalankan kehidupan seseorang kerana ia boleh mempengaruhi keputusan mereka, hubungan mereka dan cara hidup mereka.

Nilai ini boleh diwujudkan dengan cara yang berbeza. Satu contoh adalah menghormati perbezaan. Dalam masyarakat terdapat pelbagai cara hidup dan pemikiran, sama seperti terdapat pelbagai persepsi tentang kehidupan. Untuk kebersatuan bersama yang baik untuk menjadi positif, adalah penting untuk memupuk dan menjalankan penghormatan untuk orang dan keputusan yang berbeza.

Hormat juga mempunyai makna yang lain. Konsep ini juga merujuk kepada ketaatan kepada peraturan yang ditentukan dalam masyarakat dan yang mesti diikuti supaya perintah itu dijamin, walaupun ia tidak sependapat dengannya. Contohnya adalah kewajipan untuk menghormati dan mematuhi undang-undang sesebuah negara.

Mimpi kesamarataan hanya tumbuh di kawasan menghormati perbezaan. (Augusto Cury)

Baca lebih lanjut mengenai makna Hormat.

2. Kejujuran

Kejujuran adalah nilai asas bagi manusia dan boleh mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Memiliki kejujuran bermaksud bertindak secara beretika dan jujur dalam hubungan manusia dan dalam memenuhi kewajiban, bertindak sesuai dengan prinsip etika.

Walau bagaimanapun, rasa kejujuran bukan hanya berkaitan dengan hubungan luar, dalam hubungan antara manusia. Kejujuran juga dikaitkan dengan kesedaran individu, yang bertindak dengan integriti berhubung dengan perasaan dan prinsip mereka sendiri.

Kejujuran boleh dikaitkan dengan perasaan yang wujud dalam hubungan antara manusia, dalam hubungan kerja, dalam memenuhi kewajiban kewangan, dalam ekspresi pendapat dan pertimbangan, di antara banyak manifestasi lain.

Tiada warisan yang kaya dengan kejujuran. (William Shakespeare)

3. Kerendahan hati

Kerendahan hati adalah kebajikan yang sangat berharga dalam kehidupan seorang individu, kerana itu bermakna kemampuan mereka untuk mengenali kesalahan mereka atau kesulitan mereka . Konsep kerendahan hati adalah berkaitan dengan gagasan bertindak sederhana, dengan kesederhanaan dalam sikap mereka dan mengetahui bagaimana mengenali batasan mereka sendiri.

Ciri-ciri ini juga sangat penting supaya orang dapat berkembang sebagai individu kerana ia adalah melalui pengiktirafan kesukaran mereka bahawa seseorang boleh mengkaji tingkah laku mereka atau mempunyai pengalaman dan pembelajaran baru.

Humility juga mempunyai makna yang lain, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dalam sesetengah kes, konsep ini mungkin merujuk kepada cara anda bertindak secara saksama terhadap orang lain, sebagai demonstrasi penghormatan.

Kerendahan hati adalah asas dan asas semua kebaikan dan tanpa itu tidak ada yang demikian. (Miguel de Cervantes)

4. Empati

Empati adalah keupayaan seseorang untuk merasakan perasaan orang lain dengan meletakkan diri mereka "di tempat mereka." Ini adalah nilai penting untuk mengekalkan hubungan manusia yang baik kerana dari itu mungkin untuk memahami fikiran dan sikap orang lain.

Membangunkan empati melibatkan menjauhkan diri dari idea dan kepercayaan anda sendiri dan melihat subjek dengan persepsi orang lain. Ia ditonjolkan sebagai sikap kemurahan hati terhadap orang lain, menunjukkan kepentingan yang diberikan kepada perasaan orang lain.

Nilai ini, yang juga berkaitan dengan perasaan belas kasihan, membantu seseorang memahami dengan lebih baik orang lain yang hidupnya, kerana itu adalah keupayaan untuk meninggalkan idea dan perspektif seseorang untuk mengalihkan pandangan yang lain, seolah-olah melihat keadaan melalui daripada dia.

Untuk menjadi empati adalah melihat dunia dengan mata yang lain dan tidak melihat dunia kita tercermin di matanya. (Carl Rogers)

Baca lebih lanjut mengenai Empathy dan lihat beberapa tanda yang menunjukkan perasaan empati anda.

5. Sasaran keadilan

Mempunyai rasa keadilan bermakna memiliki keupayaan untuk menilai kewujudan keadilan atau ketidakadilan dalam situasi . Untuk bersikap adil adalah sebagai prinsip kehidupan yang bertindak dengan integriti dan kesaksamaan, membuat keputusan yang betul, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pengertian keadilan juga dapat ditunjukkan oleh kemampuan untuk kemarahan. Sebagai contoh, ketika menghadapi situasi ketidakadilan, seseorang mengamalkan sikap untuk bertindak balas terhadap situasi itu, walaupun itu bukan peristiwa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Mempunyai rasa keadilan menyebabkan seseorang gagal untuk tidak terwujud ketika menghadapi situasi yang tidak adil.

Apabila seseorang yang mempunyai rasa keadilan melihat situasi yang menunjukkan kelakuan yang tidak adil, dia cenderung bertindak untuk menyelesaikan masalah itu.

Jika anda menjadi netral dalam situasi ketidakadilan, anda memilih pihak penindas. (Desmond Tutu)

Lihat lebih lanjut mengenai nilai manusia dalam artikel mengenai Keadilan.

6. Pendidikan

Pendidikan, sebagai nilai manusia, bererti bertindak dengan cara yang mesra, sopan dan penyayang. Ia mengetahui cara berhubungan dengan orang lain dengan mengikuti prinsip-prinsip hubungan yang baik, yang harus didasarkan pada saling menghormati.

Bertindak dengan pendidikan dalam hubungan manusia adalah mengetahui cara hidup dengan orang yang berlainan, dalam persekitaran yang berbeza, selalu bertindak dengan menghormati semua orang, dalam semua situasi. Pendidikan juga menunjukkan dirinya tidak mempunyai sikap tertentu, seperti tidak menghormati orang lain.

Pendidikan juga merujuk kepada proses pembelajaran dan pembangunan manusia, yang boleh berlaku secara formal atau tidak rasmi. Pendidikan formal adalah yang diterima di sekolah dan kolej semasa kehidupan sekolah seseorang. Sebaliknya, pendidikan formal (atau tidak formal) adalah pendidikan yang diterima dari keluarga, berdasarkan prinsip etika dan moral.

Mendidik anak-anak dan anda tidak perlu menghukum lelaki. (Pythagoras)

7. Perpaduan

Perpaduan adalah keupayaan untuk memiliki simpati dan perhatian dengan orang lain, yang menunjukkan penghargaan dan kepentingan yang diberikan kepada orang lain. Perasaan ini dicirikan oleh minat sebenar dalam menyertai penderitaan atau keperluan seseorang, membantu dengan cara yang mungkin.

Bagi perpaduan yang akan dilaksanakan, perasaan detasemen dan empati diperlukan untuk melihat keadaan orang lain tanpa pertimbangan, hanya dengan niat untuk menunjukkan sokongan dan keprihatinan.

Salah satu cara yang paling biasa untuk menjalankan solidariti adalah apabila seseorang membantu orang lain tanpa mengharapkan apa-apa hukuman untuk perbuatannya. Adalah mungkin untuk menyokong dengan banyak cara, sama ada dengan memberikan perhatian moral dan sokongan kepada seseorang, atau melalui bantuan material.

Perpaduan adalah perasaan yang terbaik untuk menghormati martabat manusia. (Franz Kafka)

Baca juga makna Solidariti.

8. Etika

Etika boleh ditakrifkan sebagai pengumpulan prinsip yang menentukan sikap seseorang. Oleh itu, untuk bertindak dengan etika bermakna hidup menurut nilai-nilai moral yang asas.

Menurut Falsafah, etika adalah satu set nilai yang menentukan perilaku yang diterima oleh seseorang dalam hidupnya dan dalam kehidupan sosialnya. Aristotle menggambarkan bahawa etika mempunyai tiga asas asas: penggunaan sebab, keputusan untuk kelakuan yang baik dan rasa kebahagiaan. Baginya kehidupan yang hidup dengan etika hanya mungkin jika individu itu dapat mencari keseimbangan antara kehendaknya dan penggunaan alasan.

Untuk menjadi seorang yang beretika adalah menyedari betapa pentingnya memenuhi tugas dan bertindak dengan adil, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua bidang kehidupan, baik dalam hubungan peribadi dan keluarga, serta dalam hubungan profesional.

Jika etika tidak mentadbir sebab, alasan akan menghina etika. (José Saramago)

Lihat juga makna Etika dan pelajari lebih lanjut mengenai Etika dan Akhlak.

Krisis nilai

Pada masa kini kewujudan krisis nilai-nilai manusia dibincangkan, itu akan menjauhkan prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu ditanam oleh semua orang. Banyak dikatakan bahawa krisis ini berlaku disebabkan oleh perubahan sosial yang membenarkan perubahan atau fleksibiliti nilai-nilai.

Atas sebab ini semua orang harus memperhatikan fikiran dan tindakan mereka. Pemerhatian diri ini adalah asas supaya nilai tidak dikelompokkan, iaitu prinsip asas etika dan moral tidak dilupakan, tanpa mengira situasi atau konteks sosial.

Baca lebih lanjut mengenai makna Nilai dan Nilai Moral.