Komunis

Apakah Komunis:

Komunis adalah kata sifat dua genera yang menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan komunisme . Ia juga boleh menjadi kata nama, merujuk kepada seseorang yang mempunyai kecenderungan komunis atau menjadi anggota parti komunis .

Dalam konteks sosiologi, mentaliti komunis menyumbang kepada pembentukan masyarakat di mana barang milik masyarakat dan setiap unsur menerima apa yang diperlukan untuk hidup, bekerja mengikut kebolehannya.

Di samping itu, seorang komunis juga boleh menjadi orang yang merupakan sebahagian daripada gerakan revolusioner ini, yang bertujuan untuk menubuhkan masyarakat komunis melalui kepupusan sistem kapitalis.

Salah satu tujuan komunisme dalam aspek revolusionernya adalah untuk mewujudkan kediktatoran proletariat, sebagai alat revolusi proletar, yang berdasarkan Marxisme diperbaiki oleh Leninisme.

Perkataan "komunisme", yang berasal dari komunisme Latin (yang bermaksud umum), merujuk kepada doktrin sosial di mana semua orang akan mempunyai hak yang sama untuk segala-galanya. Untuk ini mungkin, sifat persendirian akan terhenti wujud.

Kemunculan komunisme

Cita-cita komunis hadir dari zaman purba sejarah dunia. Dalam zaman prasejarah, apa yang dipanggil "komunisme primitif" adalah berdasarkan kepada idea bahawa segala-galanya dimiliki oleh semua orang dan bahawa barang yang dihasilkan akan dibahagikan secukupnya untuk memastikan bahawa keperluan masyarakat dipenuhi.

Komunisme, lebih moden, mempunyai pengaruh besar dari Revolusi Perindustrian pada abad kesembilan belas. Motivasi utama adalah perjuangan melawan liberalisme ekonomi dan akibat penyalahgunaan kapitalis dalam tempoh ini.

Revolusi lain yang turut mempengaruhi dan menubuhkan komunisme ialah Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi Kuba 1959.

Pengumpulan barangan, pembahagian masyarakat menjadi kelas sosial, pemilikan cara pengeluaran, dan harta swasta adalah idea yang tidak diterima dalam komunisme. Dengan penghapusan ciri-ciri ini, kepunyaan kapitalisme, kelas sosial dan ketidaksamaan akan terhenti.

Dari hujung pemisahan masyarakat menjadi kelas sosial, akan ada masyarakat komunis.

Cita-cita komunis utama adalah:

  • cara pengeluaran mestilah milik setiap masyarakat,
  • pengeluaran mesti dibahagikan kepada semua,
  • hak untuk harta persendirian tidak boleh wujud,
  • pengeluaran mestilah hanya dalam kuantiti yang mencukupi untuk menjamin fungsi masyarakat,
  • tidak perlu ada pengumpulan aset.

Karl Marx dan Friedrich Engels bertanggungjawab untuk konsep idea komunis, yang digambarkan dalam Manifesto Parti Komunis, yang diterbitkan pada tahun 1848.

Manifesto Parti Komunis

Manifesto Partai Komunis adalah dokumen komunis yang paling penting dan ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Manifesto ini mendedahkan teori perjuangan kelas dengan objektif menindas kelas borjuasi dominan, yang memulakan masyarakat tanpa pembahagian oleh kelas.

Manifesto mengkritik organisasi masyarakat sekitar cita-cita kapitalis, serta kritik terhadap borjuasi, yang digambarkan sebagai kelas sosial yang bertanggungjawab untuk penindasan kaum proletariat.

Dalam Manifesto itu dibela idea sebagai akhir undang-undang mengenai harta persendirian, bukan akumulasi barang dan penyampaian cara pengeluaran kepada Negara.

Marx dan Engels berpendapat bahawa kesatuan kelas pekerja akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk menggulingkan idealis kapitalis dan untuk menamatkan penindasan kaum borjuasi terhadap proletariat.

Negara komunis

Pada masa ini, negara-negara komunis di dunia adalah: China, Cuba, Laos, Korea Utara dan Vietnam.

Negara-negara ini secara rasmi didefinisikan sebagai negara komunis. Walau bagaimanapun, komunisme tidak berlaku sepenuhnya, mengikut apa yang diramalkan dalam doktrin komunis.

Boleh dikatakan bahawa di negara-negara ini terdapat cita-cita komunis, tetapi mereka disesuaikan dengan wujud bersama dengan ciri-ciri kapitalis.

Lihat perbezaan antara komunisme dan sosialisme dan ketahui ciri-ciri komunisme.